Yönetimde Güncel Yaklaşımlar Güz Dönem Sonu 1. Deneme Testi

demhat sayar
Ekim 6, 2017
Yönetimde Güncel Yaklaşımlar
Güz Dönem Sonu 1. Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi Fayol’un ortaya koyduğu yönetimin temel ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Otomatizasyon anlayışı
Soru Açıklaması
2.
Burns ve Stalker’in araştırmasına göre, mekanik örgüt yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Denetim alanı geniştir.
Soru Açıklaması
3.
Tid ve diğerlerine göre aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin ortak kültürü için gerekli olan hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İçe odaklı bir bakış açısının olması
Soru Açıklaması
4.
İşletmelerin ISO kalite belgesi alarak süreçlerini tamamen yeni olarak değiştirmesi ve kalite belgesi standartlarına göre uyumlandırması aşağıdaki yenilik türlerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "B" Yönetim yeniliği
Soru Açıklaması
5.
Senge’ye göre aşağıdakilerden hangisi örgütlerde ortaya çıkan öğrenim güçlüklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Çalışanların kendi yaptıkları işten başka işlere de yoğunlaşmaları
Soru Açıklaması
6.
Weiss’e göre, insan davranışlarında değişik deneyimlerin sonucunda gerçekleşen kalıcı değişime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Öğrenme
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi küçülme sürecinin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Küçülme sürecinin işletme özelinde kurumsallaştırılması
Soru Açıklaması
8.
I. Kaynaklara dayalı yaklaşım
II. Vekalet kuramı
III. Kaynak bağımlılığı teorisi
IV. İşlem maliyeti teorisi

Yukarıdakilerden hangileri dış kaynak kullanımın teorik temelleri ile ilişkilendirilebilir?
Doğru Cevap: "D" I, III ve IV
Soru Açıklaması
9.
İki ya da daha fazla bağımsız işletmenin, belirli bir stratejik amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmeleriyle oluşan anlaşmalar şeklinde tanımlanan kavrama ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Stratejik ortaklık
Soru Açıklaması
10.
Şebeke organizasyonların en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Aracı organizatöre(broker) ihtiyaç duyulması
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi sanal organizasyonların temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hiyerarşik kademeleri belirten unvanlar kullanılır.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi performans ölçüm sisteminin tasarımında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sadece geçmiş dönemdeki verileri içermelidir.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi dengeli ölçüm kartının oluşturulma süreçlerinden geliştirme alt sürecinde yer alır?
Doğru Cevap: "B" Strateji haritası oluşturulması
Soru Açıklaması
14.
Organizasyonun amacını, iç ve dış çevresini, değerlerini ve gitmek istediği yönü genel hatlarıyla ortaya koyan ifadeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Misyon
Soru Açıklaması
15.
Garvin’e göre, bir ürünün tasarım veya işletme özelliklerinin, belirlenen standartları karşılama derecesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
16.
Altı Sigma TÖAİK İyileştirme Modeli’nin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Problem ve müşteri ihtiyaçlarının tanımlanması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin temel prensiplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İşletme odaklı olmak
Soru Açıklaması
18.
Kanun haline getirilmemesine rağmen toplum üyeleri tarafından beklenen veya yasaklanan faaliyet ve uygulamaları içeren sorumluluk türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Etik
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluğun sınırlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Koordinasyon
Soru Açıklaması
20.
Toplumun sosyal, kültürel, bilimsel, doğal ve insan kaynaklarının tümünün ihtiyatlı kullanımını sağlayan ve buna saygı duyma temelinde sosyal bir bakış yaratan katılımcı sürece ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Sürdürülebilirlik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum