Yönetimde Güncel Yaklaşımlar
Güz Ara Dönem 1. Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi modern yönetim yaklaşımlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Durumsallık yaklaşımı
Soru Açıklaması
2.
Burns ve Stalker’in araştırmasına göre, organik örgüt yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Sürekli değişmeyen ve karmaşık olmayan bir çevrede faaliyet gösteren işletmeler için daha uygundur.
Soru Açıklaması
3.
Daha yüksek kurumsal performansa ulaşabilmek amacıyla, “en iyi iş süreçlerinin arandığı ve işletmeye kazandırıldığı” yönetim uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kıyaslama
Soru Açıklaması
4.
I. Dahili şebeke
II. Dinamik şebeke
III. Sanal şebeke

Yukarıdakilerden hangileri şebeke organizasyonlarının uygulamaları arasında yer alır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
5.
“Endüstri Devrimi” olarak adlandırılan dönemi başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İlk buhar makinesinin geliştirilmesi
Soru Açıklaması
6.
Yaşam eğrisi uzun olan bir yenilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Pazarda tutunma olasılığı yüksektir.
Soru Açıklaması
7.
Tiwari ve diğerlerinin evreli yenilik süreci çalışmasına göre aşağıdakilerden hangisi pazarlama evresinde yer alır?
Doğru Cevap: "D" Üretim
Soru Açıklaması
8.
Ortaya çıkan bir yeniliğin kullanılmasındaki ve algılanmasındaki güçlük derecesini belirten kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Karmaşıklık
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi yenilik yönetiminin faydalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Bürokratik görevleri artırmak
Soru Açıklaması
10.
Yeni bir üretim sürecinin geliştirilmesini veya var olan bir üretim sürecinin farklı bir şekilde tasarlanmasını içeren yenilik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Süreç yeniliği
Soru Açıklaması
11.
Klasik koşullanma yoluyla gerçekleşen öğrenmenin en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tepkinin uyaranı takiben oluşması
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel öğrenmenin boyutlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Örgüt dışında gerçekleşen informel ilişkiler
Soru Açıklaması
13.
I. Yöntemler ve kuramlar
II. Altyapıda yenilikler
III. Rehberlik eden fikirler

Peter Senge’e göre yukarıdakilerden hangileri öğrenen örgütleri oluşturan unsurlar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
14.
Öğrenen örgütler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Uygulamaya geçilirken riskten kaçınılan örgütlerdir.
Soru Açıklaması
15.
İnsanı diğer varlıklardan farklı kılan en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Öğrenme becerisi
Soru Açıklaması
16.
Yalın üretim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Yalın üretim sistemini Alman sanayiciler geliştirmiştir.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi temel yeteneklerin yönetiminde başarı faktörlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Temel yeteneğin dış kaynaktan da sağlanabilmesi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi dış kaynak kullanımının olumlu yönlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Denetim fonksiyonun etkisinin artması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi, odaklanılan noktaya göre kıyaslama türlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Strateji
Soru Açıklaması
20.
I. Müşteriler
II. Rekabet
III. Değişim

Yukarıdakilerden hangileri süreç yenileme ihtiyacını doğuran etkenler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.