Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 4.Ünite Ders Notu ve Ünite Özeti

Admin
Ekim 8, 2017

Kıyaslama: İşletmeler arası karşılaştırma işletmeler tarafından oldukça yaygın bir şekilde kullanılan verimlilik ve etkililik odaklı örgütsel değişim tekniklerinden biridirModern anlamda kıyaslama tekniği ilk biçilsem örneği Xerox 1979 gerçekleştirmiştir.

Kıyaslama; hem işletme performansını değerlendirmek üzere bir nirengi noktasının belirlenmesi hemde bu noktaya erişmek için sarf edilen çabaları kapsayan bütüncül bir tekniktir.

Kıyaslama, işletmelerin öğrenen organizasyon olabilmeleri yolunda oldukça önemli üstünlükler sağlayan bir teknik olarak değerlendirilebilir.

Tarihsel Gelişimi: ilk kıyaslama girişimleri “tersine mühendislik” uygulaması şeklinde ortaya çıkmıştır. Kıyaslama 1940 lı yıllardan itibaren gelişerek değişerek bu günkü halini almıştır.

Kıyaslama SÜRECİ:
1- Planlama
2- Kurumsallaştırma
3- Veri elde edilmesi ve analiz
4- Değerlendirme
5- Uyarlama ve uygulama

Kıyaslama Sürecinde Dikkat edilmesi gereken etik konular:
1- Yasallık ilkesi
2- Değişim ilkesi
3- Gizlilik
4- Kullanım
5- Etik iletişim
6- Hazırlıklı olma
7- Sonlandırma
8- Empati ilkesi

Temel yetenek: işletmeler arası farklılığın ana kaynağı işletmenin sahip olduğu temel yetenek lerdir.

Temel Yetenek Yönetiminde Başarı Faktörü:
1- Tüm işletme çapında duyurulması
2- Örgüt yapısı temel yeteneklerle ilişkili olarak tasarlaması
3- Yatırımların temel yeteneklerle ilişkilendirilmesi
4- Sürekli geliştirilmesi

Temel yeteneğin ayırt edici özellikleri: Değerli + Kıt + Taklit edilmesi maliyeti + İkame edilmesi zor = Temel yetenek

Geleneksel anlamda en çok görülen dış kaynak kullanımı: İnşaat sektöründe görülen taşeronluk, tekstil sektöründe fason üretimidir.

Dış kaynak: işlemelerin çeşitli tedarikçilerden yaptıkları mal ve hizmet alımları şeklindedir. Japon mucizesi kökeninde stratejik dış kaynak kullanımı “Keiretsu” dur.

Dış kaynak kullanımının teorik temelleri; kaynaklara dayalı yaklaşıma, kaynak bağımlılığı ve işlem maliyeti teorilerine dayandırılabilir.

Dış kaynak kullanımında Kritik dört farklı yeteneğe sahip tirler:
1- Strateji düşünebilme yeteneği
2- Etkili müzakere yeteneği
3- İlişki yönetim yeteneği
4- Değişim yönetimi yeteneği

Dış kaynak Kullanımın Olumlu yönleri:
1- maliyet tasarrufu
2- uzmanlık bilgisinden yararlanma
3- esnek üretim
4- temel yeteneklere odaklanabilme

Dış kaynak kullanımın Olumsuz Yönleri:
1- taşıma giderlerinin artışı
2- denetim fonksiyonun etkisizleşmesi
3- kendine rakip yaratma
4- çalışanlar üzerindeki olumsuz etkiler
5- işletmenin özünü kaybetmesi

Küçülme: işletme yönetimi tarafından işletmenin etkinliğinin, verimliliğin ve rekabetçiliğin geliştirilmesi amacıyla işletmede çalışan iş gücünün sayısının azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi ve iş süreçlerinin yeniden değerlendirilmesini içeren yönetsel faaliyetlerdir.

Dar anlamda küçülme: Çalışanların işten çıkarılması

Geniş anlamda küçülme: İşletmedeki işçilerin süreçlerin fonksiyonların ve hiyerarşik kademelerin sistematik olarak azaltılması anlamına gelmektedir.

Küçülmenin Temek Özellikleri:
1-Planlı bir yönetsel çaba olması
2-odak noktasının işletme çalışanları olması
3 – verimlilik ve etkililik sağlamak amacıyla geçekleştirilmesi
4- iş süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekli kılması

Küçülme Uygulamalarına ilişkin Beklentiler:
1 -değişen maliyetlerin düşmesi
2 -iş süreçlerindeki gereksiz bürokrasinin azalması
3 -karar alma sürecinin hızlanması
4 -örgütsel iletişim kolaylaşması
5 -örgüt içi girişimcilik potansiyelinin gelişmesi
6-örgütün genel üretkenlik düzeyinin artışı

Küçülme Süreci:
1-kararın verilmesi
2 -planın hazırlanması
3 -bilgi paylaşımı
4 – küçülme planının uygulanması

Süreç Yenileme: süreklilik gerektiren bir uygulamadır. Süreç yenileme evrimsel bir değişim değil, radikal ve devrimsel bir değişim yaratmaktadır.

Birinci nesil süreç yenileme işletme içi sınırların çözülmesine neden olmuştur. İkinci nesil süreç yenileme ise işletmeler arası sınırların çözülmesini kolaylaştırmıştır.

Süreçlerin yenileme ihtiyacının temelinde müşteriler rekabet ve değişim kavramları temel özelliklerindeki dönüşümler yatmaktadır.

Süreç Yenilemenin Aşamaları:
1. Aşama = süreçlerin dökümünün yapılması
2. Aşama = süreçlerin değer yaratma durumlarının analiz edilmesi
3. Aşama = Değer yaratmayan veya beklentileri karşılayan süreçlerin yeniden tasarımı
Sonuç: Daha hızlı daha kaliteli ve daha düşük maliyetli mal ve hizmet üretimi

Yalın Örgütleri ile ilgilendiren 4 farklı yorum:
1-yalın örgüt
2 -yalınlaşma süreci
3 -yalınlaştırma teknikleri
4 -yalın düşünme şeklinde

Yalın örgütler; sadeleştirilmiş, basitleştirilmiş, çalışanları yetki ve sorumlulukları itibariyle güçlendirilmiş, insan odaklı örgütlerdir.

Yalın üretim kısaca daha az girdiyle daha çok çıktı üretilmesi anlamına gelmektedir. Da az stok daha çalışan daha az fiziksel alan kullanarak üretim yapmak yalın üretimin temel felsefesidir.

Taiichi Obno ve Eiji Toyoda günümüzde yalın üretim olarak bilinen üretim yönetim sistemini geliştiren Japon sanayicilerdir.

Yalın üretim 1950 yıllarda japonyanın içinde bulunduğu koşulların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Toyota Üretim Sistemi (tüs) 3 bişelinin vardır:
1- sürekli gelişme
2- insana saygı
3- standartlaştırılmış işler

Yalınlaşmanın temel bileşenler tarafında yapılandırılması:
1-temel yetenekler
2 -stratejik ortaklıklar
3 -etkili stratejik dış kaynak kullanımı
4 -yeni yönetim teknikleri
5 -ortak iş yapma kültürü
6-teknolojik yenilikler

Japonya (Keiretsu)
Güney Kore (chaebol) kökenli örgütler

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum