Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 3.Ünite Ders Notu ve Ünite Özeti

Admin
Ekim 7, 2017

Sanayi devriminin en önemli sonuçlarının kırsal alanlardan kentsel alanlara büyük göç olması, büyükşehirlerin oluşmasıdır.

Birey düzeyinde öğrenmesiyle ilgili ilk ve en çok bilinen kuram, Rus bilim adamı İvan Pavlov’ dur.

İş üstünde eğitim: deneyimsiz bir çalışma iş esnasında deneyimli bir çalışana yada bir hami tarafından eğitilmesi anlamına gelmektedir.

Sosyal Öğrenme: Bireylerin sosyal etkileşim neticesinde gözlem ve doğrudan deneyim yoluyla gerçekleştirdikleri öğrenme şeklidir.

Bui ve Baruch örgütlerin içersindeki en temel öğrenme birimleri:
1- Ekibin bağlılığı
2- Liderlik
3- Amaç belirleme
4- Eğitim ve geliştirme
5- Örgüt kültürü

Dodgson’a göre; örgütsel öğrenme üst yönetim tarafından özellikle planlandığı için yürüyen ya da bilinçli olarak tasarlanan bir süreç değil, herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan doğal bir şekilde kendiliğinden gelişen bir eylemdir.

Argyris ve Schön göre: örgütsel öğrenmenin hatalardan deneyim kazanılmasıyla ilişkilidir.

Hedberg: Örgüt içerisinde yeni yaklaşım ve anlayışların belirlenmesi

Huber: çalışanların davranışlarından değişime sebep olacak bilginin örgüt içine aktarımıyla bağlantılıdır.

Guns ve Anundsen: örgütsel öğrenmenin çalışanların günlük öğrenme faaliyetlerinin bir bütünü olduğunu Hodgkinson: Örgütte çalışanların karşılıklı öğrenmelerini sağlayacak yaklaşımların geliştirilmesi sonucunda Huber Örgüt düzeyinde öğrenmenin 4 aşamadan oluşan süreçte ilişkilendirmiş:

1- Bilginin kazanılması
2- Bilginin dağıtılması
3- Bilginin yorumlanması
4- Örgütsel hafıza

Al-Jawazneh örgütlerin öğrenen örgüt haline dönüşebilmesi için:
1 –ortaklaşa öğrenmeyi sağlayacak bir sistemin kurulması
2 –çalışanların ortak bir vizyon doğrultusunda güçlendirilmesi
3 –örgütün çevre ile bağlantısının kurulması
4- örgütsel öğrenmenin stratejik liderlikle desteklenmesi

Vizyon: bir işletme için gelecekte ulaşılmak istenen durumu özetleyen bir ifadedir.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum