Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 2.Ünite Ders Notu ve Ünite Özeti

Admin
Ekim 7, 2017

Yenilik: Birey veya grup bağlamında ortaya çıkan yeni bir fikir ürün veya uygulamadır.

Majaro Yenilik sürecini 4 evreye ayırmış:
1 Fikir Üretme (fikir geliştirme)
2 – izleme ( işletme amaçlarına uygunluk kontrol etme
3 – uygunluk ( ticari ve teknik uygunluk kontrol etme
4- uygulama ( ticarileştirme

Tidd Yenilik çevre ve performans etkileşimi:
1 –işletme performansı (büyüme,Pazar payı)
2- çevresel durumlar ( belirsizlik, karmaşıklık)
3- yeniliğin türü ve derecesi (süreç yeniliği örgütsel yenilik)
4 –işletme tasarımı (yapı-süreç)

Yeniliğin Özellikleri:

Göreli Avantaj: yeniliğin sağlayacağı faydanın sistemden sisteme farklılık göstermesi

Uygunluk: bireylerin ve sistemlerin yeniliği kabul etme ve kullanma derecesini gösterir

karmaşıklık: ortaya çıkan bir yeniliğin kullanılmasındaki ve algılanmasındaki güçlük derecesi

Denenebilirlik: bir yeniliğin deneysel ve bilimsel temellere dayandırabilme derecesi

Gözlenebilirlik: Yeniliğin sonuçlarının başkaları tarafından gözlenebilirliği derecesi

Yenilik Türleri: Ürün-süreç-örgütsel-yönetim-üretim-ticari/pazarlama ve hizmet yeniliği türleri

Yenilik yönetimi: Bir yeniliğin işletme içerisinde oluşma fikrinden piyasaya sürülme aşamasına kadar olan süreci kapsayan faaliyetlerin, uygulamaların ve kullanılan tekniklerin bir bütünü.

Sattler 4 Faktörün yenilik yönetimi :
1- Stratejik Faktörler
2- Örgütsel faktörler
3- Kültürel faktörler
4- Çevresel faktörler.

Dışsal Çıktılar:
1- Rekabet
2- Kar
3- Büyüme
4- Çeşitleme
5- Girdi maliyetleri

 

 

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum