Yönetim ve Organizasyon 1.Deneme Testi

Admin
Mart 31, 2016
Yönetim ve Organizasyon
1.Deneme Testi
1.
Yöneticinin örgütte olan biten her şeyi bilmesi, örgütün tamamını görebilme yeteneği aşağı- dakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Kavramsal becer
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi örgütlenmenin temel ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sabit değişim ilkesi
Soru Açıklaması
3.
Yöneltme işlevinin asıl konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İnsan
Soru Açıklaması
4.
Günlük faaliyetlerin yürütülmesinden ve başarılmasından sorumlu olan yönetsel düzey aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Alt düzey yöneticiler
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi yöneticilik yeteneklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Zaman kullanımı becerisi
Soru Açıklaması
6.
Yönetim işlevlerinin ilki ve en genel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Planlama
Soru Açıklaması
7.
7. Aşağıdakilerden hangisi planlamanın aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Personelin atanmas
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi matris bölümlendirmenin avantajlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Çok fazla toplantı, faaliyetten daha çok tartışma
Soru Açıklaması
9.
Bir kişinin sahip olduğu bilgi ve tecrübeden kaynaklanan gücü aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Uzmanlık gücü
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi etkin bir denetim sisteminin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Taraflı olmalıdır
Soru Açıklaması
11.
Fonksiyonel açıdan ilgili ve aynı amaca yö- nelmiş kısımların bir bölümde toplanması aşa- ğıdaki örgütleri ayırma konusundaki ilkelerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Faaliyetlerin yakınlık ilkesi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi bölge temeline dayanan örgütlemenin faydalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Her ürünün başına getirilecek ve eğitilecek yöneticileri bulmak zorlaşır
Soru Açıklaması
13.
İnsan kaynağının önemli yer tuttuğu örgütlerde aşağıdaki örgüt bölümleme yapılarından hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Sayı temelli yapı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki örgüt yapılarından hangisi iki ya da daha fazla örgütsel boyutun aynı zamanda kullanılmasını içerir?
Doğru Cevap: "C" Karma yapı
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi örgütleri ayırma konusundaki ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Eşgüdümü zorlaştırma ilkesi
Soru Açıklaması
16.
Yöneticilerin karar verme, emir verme ve kaynakların dağıtılmasında sahip olduğu biçimsel ve yasal haklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Yetki
Soru Açıklaması
17.
Yetkinin kaynağının aşağıdan yukarıya doğru astların üstlerini benimseyip kabul etmeleri sonucu gerçekleştiğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kabul teorisi
Soru Açıklaması
18.
Kaynaklarına göre yetki türlerini ilk kez aşağıdakilerden hangisi ortaya koymuştur?
Doğru Cevap: "D" Weber
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi kişisel güç kaynaklarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Benzeşim gücü
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi yetki devri sürecinin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Toplum bilincinin oturtulması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum