Vergi Ceza Hukuku 4. Ünite Özet Ders Notları

Admin
Aralık 5, 2018

Ünite 4: VERGİ KABAHATLERİNİN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ

Vergi kabahatlerinin özel görünüş biçimleri; birleşme, tekerrür, iştirak, teşebbüs

Aynı ve tek fiille işlenen birden fazla kabahatten ceza miktarı fazla olanın cezasının verilmesine kabahatlerde birleşme denir.

Birleşmesi kabul edilmeyen kabahatler: vergi kabahatleri, TCK’deki diğer kanunlardaki suçlar, tek fiille farklı vergilerde vergi zıyaı kabahati ve özel usulsüzlük kabahatinin meydana gelme hali, vergi kabahatleri ve vergi usul hukukunda yer alan vergi suçları.

Birleşmesi kabul edilen kabahatler: belge vermeme, almama, düzenlememe, bulundurmama, belge basımı ve bildirim görevini yerine getirmeme, tahsilat ve ödemelerin banka, postane ve bazı kurumlarca düzenlenen belgelerle teşvik edilmemesi.

Belge türü itibariyle bütünlük göstermek üzere fiillerden kaynaklanan özel usulsüzlük kabahatleri için bir takvim yılında kaç defa meydana gelmiş olursa olsun kesilecek ceza tutarı (araştırınız)

Belge basımı ile ilgili bildirim görevinin yerine getirilmemesi nedeniyle verilen cezalarda kaçıncı defa bildirilmemiş olursa olsun bir takvim yılı içinde kesilecek ceza miktarı (araştırınız) geçemez.

Teşvik etme zorunluluğuna uymama kaç işlem veya tutar için yapıldığına bakılmaksızın bir takvim yılı içinde verilecek ceza miktarı (araştırınız) geçemez.

Cezası kesinleşenlere belirli süre içinde tekrar işledikleri kabahat nedeniyle daha ağır ceza verilmesine tekerrür denir.

Tekerrüre ilişkin ölçütler:
1- süreli ve süresiz tekerrür.
2- genel ve özel tekerrür.
3- gerçek ve varsayılmayan (mefruz) tekerrür.

Tekerrür şartları: kabahatin vergi ziyaı ve genel usulsüzlük olması, önceki kabahatin cezasının kesinleşmiş olması ve sonraki kabahate ilişkin cezanın belirli süre içinde kesilmesi

Tekerrüre esas alınabilmesi için önceki kabahatin kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından başlamak üzere; sonraki kabahati vergi ziyaı ise cezanın 5 yıl içinde, sonraki kabahati genel usulsüzlük ise cezanın 2 yıl içinde kesilmesi gerekir.

Vergi ziyaı kabahatine ilişkin cezası 11 Nisan 2018 tarihinde kesinleşen bir mükellefin tekerrür nedeniyle cezasının artırılabilmesi için son tarih 5 yıl sonrasının son günü yani 31 aralık 2023’tür.

Tekerrür cezasının miktarı sonraki kabahatinin vergi ziyaı olması halinde ceza aslının %50’si kadardır.

Tekerrür cezasının miktarı sonraki kabahatinin genel usulsüzlük olması halinde ceza aslının %25’i kadardır.

Bir kabahatin fiilinin icrasının gerçekleştirilmesinde başka bir kişinin katkı vermesine iştirak denir.

İştirak halinde iştirakçiye verilecek ceza mükellef tarafından yaratılan vergi ziyaı miktarına eşittir.

Vergi usul kanununda kabahatler açısından teşebbüse ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. bu sebeple vergi kabahatlerinde teşebbüs hali cezalandırılmaz

İştirakin şartları: iştirak edilen fiilin hukuka aykırı olması, iştirakçi veya iştirakçilerin fiilin işlenmesine bilerek katılması, iştirak edilen kabahatin ağır nitelikli fiillerle işlenen vergi ziyaı olmasıdır.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum