Türk Dili 2 Çözümlü Sınav Soruları

ADMİN
Nisan 9, 2020

Ders çalışmayı biraz daha kolaylaştırmak için ders notu yerine geçebilecek AÖF Türk Dili 2 çözümlü sınav soruları ‘nı sizlere sunuyoruz.

SORU Konuyu daha anlaşılır duruma getireceği gibi düşünceye açıklık ve somutluk kazandırır. Yukarıdaki tanım aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisini açıklar?
CEVAP Örnekler vermek konuyu daha anlaşılır duruma getireceği gibi düşünceye açıklık ve somutluk kazandırır.
SORU Kompozisyonun türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
CEVAP Kompozisyonun iki türü vardır: Yazılı kompozisyon ve sözlü kompozisyon.
SORU Belirli nesne, olay veya bireylerin iç dünyamızda uyandırdığı izlenimlerin, heyecanların egemen olduğu, betimlemelerimizin yer aldığı yazılar … plan ile yazılır. Yukarıdaki tanım aşağıdaki plan türlerinden hangisini açıklar?
CEVAP Belirli nesne, olay veya bireylerin iç dünyamızda uyandırdığı izlenimlerin, heyecanların egemen olduğu, betimlemelerimizin yer aldığı yazılar duyguya dayalı plan ile yazılır. Duyguların egemen olduğu yazılarda, karşılaştığımız olayların hayal dünyamızda bıraktığı izler, bizde uyandırdığı düşünceler egemendir.
SORU 12 Aralık 1928 yılında basılan İmla Lügati hangi yıla kadar basın-yayın ve eğitim kurumlarında kullanılmıştır?
CEVAP 12 Aralık 1928 yılında basılan İmla Lügati 1941 yılına kadar kullanılmıştır.
SORU Belli ki anasından, atasından, obasından kopmak kolay değildi. Yüreğinin bir yanı usul usul sökülüyordu. (Murathan Mungan, Lal Masallar)

Yukarıda verilen cümlede koyu olarak yazılmış olan ifade aşağıdaki hangi kurala örnektir?

CEVAP Bütün ikilemeler ayrı ve araya herhangi bir noktalama işareti konulmadan yazılır. renk renk, hızlı hızlı, düşe kalka, koşa koşa, açık seçik, büyük büyük, çarşı pazar vb.
SORU Kişilerin, nesnelerin, olayların veya olguların benzer veya ayrı yanlarının ortaya konularak oluşturulmuş paragraf çeşidine ne ad verilir?
CEVAP Düşünce öbeği olan paragrafta okuyucunun zihninde karşılaştırma yapmasını sağlayarak konunun kavranmasına yardımcı olmak mümkündür. Karşılaştırma kişilerin, nesnelerin, olayların ve olguların benzer veya ayrı yanlarını incelemek için yapılan kıyaslamadır.
SORU Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri virgülün kullanım durumlarındandır?

  • 1. Cümlede kelime öbeklerini belirginleştirmek için kullanılır.
  • 2. Öznenin yüklemden uzak düştüğü cümlelerde, özneden sonra virgül kullanılır.
  • 3. Sıralı, bağlaçlı, girişik gibi birden çok cümlenin birlikte kullanıldığı yapıların öznesi ortak ise kullanılır.
CEVAP 1. ve 2. durumda virgül kullanılırken 3. durumda noktalı virgül kullanılır.
SORU Anlama doğrudan etki eden ve cümlede karışmayı önleyen ayırıcı işaret aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP Virgül, anlama doğrudan etki eden ve cümlede karışmayı önleyen ayırıcı işarettir. Okuyana ses tonunu ayarlaması ve yazılanları doğru okuyabilmesi için yol gösterir.
SORU Kültür kelimesi Latince “ekin ekmek” manasına gelirmiş. Mikrop cinsinden canlı bir varlığın muayyen bir ortam içinde çoğalmasına da kültür denilir. Bir ferdin veya bir milletin manevi kıymetlerini işlemesi, çoğaltması ve geliştirmesi de kültür adını alır. Kültürlü bir insan birçok şeyleri okumuş, düşünmüş ve iyice sindirmiş bir insandır. Kültürlü bir millet, maddi ve manevi imkânlarını geliştirmiş, iptidailikten yüksek bir medeniyet seviyesine ulaşmış olan millettir. İster toprak gibi maddi, ister ilim ve sanat gibi manevi olsun, işlenen ve geliştirilen her şey “kültür” adı altında toplanabilir.
Yukarıdaki paragrafta anlatım biçimlerinin hangisinden yararlanılmıştır?
CEVAP Tanımlama. Paragrafta Mehmet Kaplan kültür sözünün tanımını yaparak söze girmekte, kültürlü insan ve kültürlü millet kavramlarını tanımlayarak okuyucuyu bir düşünceye ulaştırmaktadır.
SORU Hitap sonrası kullanılan unvanların yazımı nasıl olmalıdır?
CEVAP Hitap sonrası kullanılan unvanlar büyük harfle yazılır.
Sayın Başkan, Saygıdeğer Meslektaşlar, Aziz Dostum, Sevgili Babacığım.
SORU I- Anlatımda nesnellik egemendir.
II- İroniden geniş ölçülerde yararlanılır.
III- Özgün söyleyişlere yer verilir.
IV- Üçüncü tekil anlatım kullanılır.
Deneme türüyle ilgili verilen yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
CEVAP Deneme anlatımında öznellik egemendir. İroniden sıkça yararlanılırken özgün söyleyişlere yer verilir. Senli benli ve içtenlikli bir dil kullanılır. Anlatılanlar iç konuşma tekniğiyle verilir.
SORU Yazarın konuyu hoşça vakit geçirtme amacıyla kaleme aldığı izlenimi yaratan, içten bir söyleyişin hakim olduğu deneme türü aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP Klasik deneme; yazarın konuyu hoşça vakit geçirtme amacıyla kaleme aldığı izlenimi yaratan içten bir söyleyişin hâkim olduğu deneme türüdür. Yazar, iç dünyasını içtenlikle gözler önüne sererken özdeyişlerden, şiirden, deneyimlerden bol bol yararlanır.
SORU Şu bölgede altın varmış denildi mi, halk deliye dönüyor. Şarlo’nun “Altına Hücum” filmi, mezar taşıdır.

Yukarıdaki cümlede büyük harf yazımı ile ilgili hangi kuralı görüyoruz?

CEVAP Türkçeye eskiden yerleşen yabancı isimler söylendiği gibi yazılır. Çaykovski, Aristo, Dante, Şarlo, Tokyo, Kolombiya, Çar Nikola, Paris, Nis vb. Şu bölgede altın varmış denildi mi, halk deliye dönüyor. Şarlo’nun “Altına Hücum” filmi, mezar taşıdır. (Melih Cevdet Anday, Ölümsüzlük Ardında Gılgamış)
SORU Yazılı anlatımda okumayı ve anlamayı kolaylaştıran, yazarın okura aktarmak istediği düşünce ya da duygunun doğru ulaşmasına yardımcı olan, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirten karakterler aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP Bu işaretlere noktalama işaretleri denir.
SORU Fıkra ve makalelerin benzer özelliği nedir?
CEVAP Fıkralarda öznel bir anlatım varken makalelerde nesnellik ön plandadır. Makaleler bilimsel ve belgelere dayandırılan düşünce yazılarıyken, fıkralar belgelendirme ve kanıtlama gereği duymadan yazarın konu hakkındaki görüşlerini sunarlar. Fıkra ve makalelerin en benzer özelliği yapı olarak giriş, gelişme ve sonuçtan oluşmasıdır.

Bu çözümlü soruları daha iyi kavrayabilmek için aof.anadolu.edu.tr adresine giriş yapıp alıştırma yapabilirsiniz.

Bu dersin diğer içerikleri için Türk Dili II kategorisine bakabilirsiniz.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum