Temel Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi Bahar Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Mayıs 2, 2016
Temel Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi Bahar Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.
Aşağıdaki yargı organı kararlarından hangisine aynı hukuki konuya ilişkin olarak diğer yargı organlarını bağlayıcı etki tanınmıştır?
Doğru Cevap: "A" İçtihadı Birleştirme kararlarına
Soru Açıklaması
2.
Tüzel kişilerin şüpheli sıfatıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Şüpheli sıfatı alamazlar.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirildiğinde sanığın bir müdafinin hukuki yardımından faydalanması zorunludur?
Doğru Cevap: "B" Tutuklanması talep edildiğinde
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi kolluğun zor kullanma yetkisi bakımından maddi güç kapsamına girmez?
Doğru Cevap: "C" Ateşli silah
Soru Açıklaması
5.
Mahkemeler arasında görev uyuşmazlığı çıktığında görevli mahkemeyi aşağıdakilerden hangisi belirler?
Doğru Cevap: "C" Ortak yüksek görevli mahkeme
Soru Açıklaması
6.
Sulh ceza ve asliye ceza mahkemelerinin hâkim sayısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Her iki mahkeme de tek hâkimlidir.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi adli kontrol tedbirlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Disiplin hapsine tabi olmak
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki koruma tedbirlerinden hangisine koşulları oluştuğunda, herhangi bir merciin kararı olmaksızın herkes tarafından başvurulabilir?
Doğru Cevap: "C" Yakalama
Soru Açıklaması
9.
Telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi tedbiriyle ilgili iletişim içeriklerinin yok edilmesi halinde, soruşturma evresinin bitiminden itibaren en geç kaç gün içerisinde, ilgiliye yazılı olarak bilgi verilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "B" 15
Soru Açıklaması
10.
Kural olarak sulh ceza hâkimi tarafından karar verilen önleme aramasına, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde aşağıdakilerden hangisi karar verebilir?
Doğru Cevap: "B" Mülki amir
Soru Açıklaması
11.
Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davasını incelemeye görevli ve yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Zarara uğrayanın oturduğu yer ağır ceza mahkemesi
Soru Açıklaması
12.
Delillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Kovuşturma evresinde delil toplanamaz.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi meslekleri nedeniyle tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Polis
Soru Açıklaması
14.
Bilirkişilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Kolluk görevlilerinin bilirkişi görevlendirme yetkisi yoktur.
Soru Açıklaması
15.
Gerekli kanuni koşulların oluşması halinde kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararını aşağıdakilerden hangisi verir?
Doğru Cevap: "D" Cumhuriyet Savcısı
Soru Açıklaması
16.
Ön ödeme kapsamındaki bir suçla ilgili ön ödeme yolu denenmeksizin iddianame düzenlenerek mahkemeye verilmesi halinde, mahkeme aşağıdaki kararlardan hangisini verir?
Doğru Cevap: "E" İddianamenin iadesi
Soru Açıklaması
17.
Kovuşturmaya yer olmadığı kararına karşı itirazı incelemeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Cumhuriyet Savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi hüküm çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Durma kararı
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi olağan kanun yollarından biridir?
Doğru Cevap: "A" İstinaf
Soru Açıklaması
20.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı aşağıdaki kanun yollarından hangisine başvurulur?
Doğru Cevap: "E" İtiraz
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum