Temel Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 2, 2016
Temel Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.
İşlenmiş olan suçun hükme bağlanması ve bunun kesinleşmesinden sonra, maddi ve mali sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya bunlara katlanacak kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Malen sorumlu
Soru Açıklaması
2.
Hâkim, aşağıdakilerden hangisinin sanık olduğu bir davaya bakmaktan yasaklı değildir?
Doğru Cevap: "D" Halasının oğlunun
Soru Açıklaması
3.
I.Ceza davası sırasında ileri sürülen anayasaya aykırılık iddialarında
II.Sanığın yaşının düzeltilmesine ilişkin uyuşmazlıklarda
III.Mağdurun yaşının düzeltilmesine ilişkin uyuşmazlıklarda


Yukarıdakilerden hangileri bakımından nispi yargılama yapma yasağı söz konusudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki hallerden hangisinde yakalama işlemi için hâkim kararına ihtiyaç duyulur?
Doğru Cevap: "B" Soruşturma evresinde şüphelinin çağrı üzerine gelmemesi veya bulunduğu yer bilinemediği için çağrı yapılamamasında
Soru Açıklaması
5.
Soruşturma sırasında telekomünikasyon yoluyla iletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine kural olarak aşağıdakilerden hangisi karar verir?
Doğru Cevap: "D" Ağır ceza mahkemesi
Soru Açıklaması
6.
Tüm suçlarla ilgili soruşturmalarda karar verilebilecek tedbir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İletişimin tespiti
Soru Açıklaması
7.
Önleme aramasına gecikmesinde sakınca bulunan hallerde aşağıdaki mercilerden hangisi karar verebilir?
Doğru Cevap: "C" Mülki amir
Soru Açıklaması
8.
Soruşturma sırasında, şüpheli hakkında teknik araçlarla izleme tedbirine başvurulması talep edilir ve yetkili merci bunu reddederse; yetkili merciin kararına itiraz edildiğinde, itirazı inceleyecek merciin tedbire karar verebilmesi için gerekli olan oy oranı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Tedbirin uygulanmasına ancak oy birliği ile karar verilir.
Soru Açıklaması
9.
Bilirkişilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Resmi bilirkişilerin bilirkişiliği kabul zorunluluğu yoktur.
Soru Açıklaması
10.
Şüpheli veya sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığını; yerinde değilse ne zamandan beri yerinde olmadığını tespit etmek amacıyla bu kimselerin bir sağlık kurumunda müşahede altında tutulmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Gözlem altına alma
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi delillerin ortak özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Gizlilik
Soru Açıklaması
12.
Mesleği nedeniyle öğrendiği bilgiler bakımından tanıklıktan çekinebilecek aşağıdaki kimselerden hangisi,ilgili kimse izin verse bile tanıklıktan çekinebilir?
Doğru Cevap: "E" Avukatlar
Soru Açıklaması
13.
Aylin, kendisi aleyhine işlenen mala zarar verme suçuna ilişkin şikâyetini, aşağıdakilerden hangisine yapabilir?
Doğru Cevap: "D" Valilik
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi soruşturma evresinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bağlılık
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki suçlardan hangisi için uzlaşmaya gidilemez?
Doğru Cevap: "C" Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
Soru Açıklaması
16.
Kovuşturmaya yer olmadığı kararlarına itirazı aşağıdaki mercilerden hangisi inceler?
Doğru Cevap: "A" Kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliği
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi kovuşturma evresi içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" İddianamenin kabulünden önceki değerlendirme aşaması
Soru Açıklaması
18.
İşlenen fiilde şahsi cezasızlık sebebinin varlığı tespit edilirse mahkeme, aşağıdaki hükümlerden hangisini verir?
Doğru Cevap: "C" Ceza verilmesine yer olmadığı
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü kanun yollarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Yargılamanın yenilenmesi
Soru Açıklaması
20.
Yargılama sonunda suçun takibinin muhakeme şartına bağlı olduğu ve şartın gerçekleşme imkânının bulunmadığı anlaşılırsa mahkeme, aşağıdaki kararlardan hangisini verir?
Doğru Cevap: "B" Düşme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum