Temel Bilgi Teknolojileri 1.Deneme Testi

Admin
Mart 31, 2016
Temel Bilgi Teknolojileri
1.Deneme Testi
1.
Sunucu bilgisayarlardan bilgi alışverişi yapan bilgisayarlar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" İstemci
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi işlemcinin temel öğelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kullanıcı birimi
Soru Açıklaması
3.
Verilerin kalıcı olarak saklandığı birime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Sabit disk
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın giriş birimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hoparlör
Soru Açıklaması
5.
DVD-ROM için en çok kullanılan kapasite ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 4.7 Gb
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi dijitalleşmenin hayatımıza ilişkin olarak artış sağladığı konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kültürün tek bir bütüne toplanması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi interneti diğer medya biçimlerinden farklılaştıran temel özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Üretim, dağıtım ve alım arasındaki sınırlar silikleşip nispeten pahalı olur.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal etkileri bakımından yeni iletişim teknolojilerinin ve iletişimin yeni örgütlenme biçiminin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Daha az “etkileşim”
Soru Açıklaması
9.
Demokrasinin yaygınlaşması ve yaygınlaş- tırılması
Doğru Cevap: "C" Online topluluklar üyeleri arasında birincil ilişkiler söz konusudur.
Soru Açıklaması
10.
I. Web günlükleri

II. Mikrobloglar

III. Sosyal ağ siteleri ve grupları

Yukarıdakilerden hangileri iletişim merkezli sosyal medya uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi taşıyıcı formatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" DivX
Soru Açıklaması
12.
PDF dosya formatının ilk sürümü hangi yıl çıkarılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1993
Soru Açıklaması
13.
Kurum içinde kullanılan bilgi yönetim sistemleri olarak kullanılan bilişim sistemleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Uzman programlama sistemleri
Soru Açıklaması
14.
Web tasarımı yapmaya yarayan işaretleme dili aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" HTML
Soru Açıklaması
15.
Kişisel bilgi veri tabanları oluşturularak, bibliyografik bilgileri saklamaya, düzenlemeye, taramaya ve paylaşmaya olanak sağlayan ve makale yazım sürecinde 5000’in üzerinde farklı bibliyografya stili ile atıf, şekil ve referansları düzenlemeye yardımcı olan özel veri tabanı yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" EndNote
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Toplu e-posta gönderme
Soru Açıklaması
17.
Bir bilgisayar sisteminin özel bir işlem veya görev yapmasını sağlayacak bir şekilde düzene konulmuş bilgisayar emir dizgesini ve bu emir dizgesinin oluşum ve gelişimini sağlayacak hazırlık çalışmalarını ifade eden kavram aşa- ğıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bilgisayar programı
Soru Açıklaması
18.
İnternetin ortaya çıkışı ve günümüzde geldiği nokta göz önüne alındığında internet üzerinde fikri hak ihlallerinin yaşandığı görülmektedir. İnternetin baş döndürücü hızla gelişmesinin en büyük sorunlarından biri de fikrî haklar alanında yaşanan hak ihlalleri olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İnternet üzerinden yapılan hak tecavüzlerinde, tecavüzü yapanın tespiti ve bu ihlalin önlenmesi son derece kolaydır
Soru Açıklaması
19.
Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağ- layan ya da işleten gerçek veya tüzel kişiler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Yer sağlayıcı
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi erişimin engellenmesi kararının verilebileceği durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Online TV yayını
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum