SOS115U – Nüfus ve Toplum 1. Ünite ders notları

ADMİN
Kasım 29, 2020

Nüfus ve Toplum dersinin 1. ünitesinde işlenen konuları kısaca öğreten ve pratik yapmanızı sağlayan ders notları:

1. Demografinin, zaman içindeki dağılım ve değişkenliklerini incelediği temel hareketlilik dinamikleri nelerdir?
Cevap: Temel hareketlilik dinamikleri şunlardır: doğum, ölüm, evlilik ve göçler.

2. Demografi kelimesi ilk kez kim tarafından kullanılmıştır?
Cevap: Achille Guillard

3. Nüfusun yapısını tanımlarken demografi nüfusun birçok niteliğiyle ilgilenir. Bu nitelikler arasında en önemli iki nitelik
nelerdir?
Cevap: Yaş ve cinsiyet.

4. Nüfusun niteliğini ve niceliğini belirleyen kaç tür akış vardır?
Cevap: 2 tür akış vardır.
A- Artı akış
B- Eksi akış

5. Nüfusun niteliğini ve niceliğini belirleyen akış türlerinden biri olan artı akış neyi ifade eder?
Cevap: Doğumları ve doğumların olduğu yere yönelik yapılan göçleri.

6. Nüfusun niteliğini ve niceliğini belirleyen akış türlerinden biri olan eksi akış neyi ifade eder?
Cevap: Ölümleri ve ölülerin olduğu yerden dışarıya yapılan göçleri.

7. Kaba Doğum oranı nedir?
Cevap: Bir nüfusta, bir yılda her 1.000 kişiye düşen canlı doğum sayısıdır.

8. Kaba Ölüm oranı nedir?
Cevap: Bir nüfusta bir yılda her 1.000 kişide ortaya çıkan ölüm sayısıdır. B

9. Nüfusun doğumlar, ölümler ve göç hareketleriyle yenilenmesi ve varlığını sürdürmesine ne ad verilir?
Cevap: Yaşamsal süreç

10. Bir nüfusun doğal artış oranı nasıl hesaplanır?
Cevap: Bir nüfusun doğal artış oranı hesaplamak için kaba doğum oranından kaba ölüm oranını çıkarılır.

11. Nüfus yapısı hakkında bilgi veren en önemli özellikler hangileridir?
Cevap: Yaş ve cinsiyet özellikleri

12. Epidemiyoloji nedir?
Cevap: İnsanlarda salgın hastalıkların nasıl, ne kadar zamanda, ne yolla bulaştığını; salgın hastalıkların etkilediği nüfusun
özelliklerini, dağılımını ve yayılımını, yayılış şeklini, sıklığını, tekrarlama derecesini ve alınabilecek önlemleri çok detaylı bir
şekilde araştıran ve bu konularda bilgi üreten bir uzmanlık alanıdır.

13. Demografi disiplinler arası bir alan mıdır?
Cevap: Evet, disiplinler arası bir alandır.

14. Nüfusbilim özünde kaç temel alanla ilgilidir?
Cevap: 3 temel alanla ilgilidir.

15. Nüfus artışını ciddi bir sorun olarak görüp bunu sistemleştiren ilk düşünür kimdir?
Cevap: Thomas Robert Malthus

16. Demografik determinizm nedir?
Cevap: Her şeyi nüfusla açıklamaya çalışan ve nüfusa indirgeyen eğilime demografik determinizm denilmektedir.

17. Nüfusun yaş yapısının herhangi bir ölüm ya da doğurganlık oranı bileşeniyle birlikte hesaplanabilmesini sağlayan
kurama ne ad verilir?
Cevap: Sabit nüfus modeli

18. Nüfusun yenilenme oranı kaç olarak hesaplanmıştır?
Cevap: Nüfusun yenilenme oranı 2,1 olarak hesaplanmıştır.

19. Nüfustaki artış hızlı bir şekilde düşerken, çalışma çağındaki nüfus ve işgücünün artmasının yarattığı nüfus yapısının
olduğu koşullara ne ad verilir?
Cevap: demografik fırsat penceresi

20. Türkiye nüfusunun 2040 yılında kaç milyonu geçmesi beklenmektedir?
Cevap: 100 milyonu geçmesi beklenmektedir.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum