Son Sınav

Burak
Mart 17, 2016
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 1
Ünite 1: Bilgisayara Giriş
1.
Aşağıdakilerden hangisi Google ve Apple firmalarının, Dünya’nın en değerli ilk iki firması olmasındaki temel sebebidir?
Doğru Cevap: "C" Bilgi işleyen firmalar olması.
Soru Açıklaması
Bilgi teknolojisi firmalarının bu denli değerli olması ” bilgi “‘nin günümüzde ne kadar değerli olduğunun bir kanıtı olarak düşünülebilir. Google ve Apple firmaları, bilgiyi işleyen önder firmalar arasında yer almaktadır.
2.
Ülkemizde teknolojik konularda gelişim amaçlı oluşturulan “Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı” hangi bakanlık tarafından düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kalkınma Bakanlığı
Soru Açıklaması
T.C Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Daire Başkanlığı tarafından “Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı” oluşturulmuştur. Ülkemizin 2015-2018 yılları arasında geçerli bu plan. 6 Mart 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
3.
Aşağıdaki Hafıza birimlerinden hangisi, bilgisayar için en büyük hafıza birimi olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "D" Yottabayt
Soru Açıklaması
Yüksek hızlı bir internet kullanılarak bir yottabayt boyutunda ki bilginin bilgisayara indirilmesi günümüz teknolojisi ile yaklaşık 11 trilyon yıl sürer. Buda hafıza biriminin büyülüğünün yeterince açıklamaktadır. En küçük hafıza biriminden büyüğe doğru sıralayacak olursak;
Bit < Bayt < Kilobayt < Megabayt < Gigabayt < Terabayt < Petabayt < Exabayt < Zettabayt < Yottabayt
4.
Aşağıdakilerden hangisi ” veri ” için doğru bir ifadedir?
Doğru Cevap: "A" Kendi başına bir anlam içermez.
Soru Açıklaması
Bir kitapta yazan harf, sayı ve semboller verilerdir. Bu kitaptaki bütün bu harf, sayı ve sembollerin yerlerini değiştirdiğimizi düşünün. Bu durumda kitap bize hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Verilerde tıpkı bu örnekte olduğu gibi işleme tabi tutulmadıkları sürece tek başına bir anlam içeremezler.
5.
Karşı tarafa yazılı ya da görsel olarak iletilemeyen bilgi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Örtülü Bilgi
Soru Açıklaması
Örneğin; Küçük yaştaki bir çocuğun Türkçe konuşabilmesi örtülü bir bilgidir. Bu dili öğrenirken hiçbir yazılı ya da görsel kaynak kullanmamasına rağmen, deneyim ve tecrübesi ile bilgiyi öğrenmeyi başarmıştır. Fakat bu bilgiyi başkasına yazılı ya da görsel şekilde de aktaramayacaktır. Bu durum örtülü bilgiyi tanımlar.
6.
Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Piramidine göre ileriyi görebilme olarak tanımlanır?
Doğru Cevap: "D" Bilgelik ( İrfan )
Soru Açıklaması
Bilgelik ileriyi görebilme, sağlıklı değerlendirme ve karar verme konusunda bilginin nasıl kullanılacağına ilişkin anlayış kazanma durumu olarak tanımlanabilir.
7.
Duygusal bilgilerin çok kısa sürelerde işlendiği bellen türüne ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Algısal Bellek ( Duygusal / Anlık Bellek )
Soru Açıklaması
Algısal bellek duygusal bilginin çok kısa sürede işlendiği bellek türüdür. Kısa bir süre içerisinde işlenip silindiği için “anlık bellek ” olarak da bilinir.
8.
Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli bellekten çağrılan bilgileri işlemek için kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Kısa Süreli Bellek ( İşler / Çalışan Bellek )
Soru Açıklaması
Uyarıcılar algısal belleğe alındıktan sonra kısa süreli belleğe (işler/çalışan bellek) aktarılırlar, aktarılmazsa silinirler. Kısa süreli bellek anı zamanda uzun süreli bellekten çağrılan bilgileri işlemek için kullanılır. Kısa süreli bellekte bilgiler belirli bir süre içinde sınırlı bir şekilde tutulur.
9.
Aşağıdakilerden hangisi ekran, kasa ve diğer çevre birimlerinden oluşan bilgisayar türüdür?
Doğru Cevap: "A" Masaüstü Bilgisayar
Soru Açıklaması
Ekran, kasa ve çevre birimlerinden oluşan bilgisayarlara masaüstü bilgisayarlar denir. Bu bilgisayarların kasasında genel olarak anakart, işlemci, bellek ve sabit disk bulunur.
10.
Aşağıdaki donanım birimlerinden hangisi verileri eletktrik olduğu müddetçe üzerinde saklayabilir?
Doğru Cevap: "A" RAM
Soru Açıklaması
RAM Bellek türü insanlardaki kısa süreli belleğe benzer. Fakat RAM üzerinde bulunan bilgi, RAM’in elektriğin kesilmesi ile beraber yok olur. Bilgisayarda yazı yazan bir kişi düşünün. Düzenli olarak yazısını kaydetmediğini varsayalım. Birden elektrikler kesildiğinde yazdığı yazılar RAM bellekte olduğu için bir daha geri getirilemeyecektir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 1


Ünite 1: Bilgisayara GirişGiriş


Bilgi bir şeyin ya da bir olayın belirli bir özelliğini tanımlar. Bilginin önemi bir yargıda bulunmak, bir karar vermek için gerekli olmasından kaynaklanır.
Fikir, bir konuya ilişkin bir görüşe sahip olmaktır.
İlim, bir işin yapılmasına, bir aracın kullanımına ilişkin yeterliklere sahip olmaktır.
Malumat, (enformasyon) herhangi bir konuya ilişkin bilgi işlem süreci sonunda ortaya çıkan üründür.
Bilginin önemi daha da artmıştır. Bunun Nedenleri Bizim sahip olduğumuz seçenekler, dedelerimizin sahip olduğu seçeneklerden çok daha fazladır.

Amaç


Ulaşım bugünkü ile kıyaslanamayacak kadar güçtü. Seçeneklerin sayısı çok çeşitli nedenlerle arttı.
Seçeneklerin artışının en önemli nedenlerinden biri üretim teknolojisindeki gelişmelerdir. Dedelerimiz küçük birer çevrenin içinde yaşıyorlardı.
Eskiden, büyük miktarda bilgiyi değerlendirmeyi gerektiren durumlarda, bize yardımcı olacak araçlar olmadığı için, seçeneklerin birçoğunu baştan elemek zorundaydık. Bugün ise çok büyük miktarlardaki bilgilere kolaylıkla ulaşabilir ve onları kullanabiliriz. Bilgi teknolojisi, bilgi işlemekte kullanılan maddi cihazlar ile kavramsal araçların tamamıdır. Bilgi işlem sürecinin mamulü bilgidir. Süreçte işlenen malzemeye ise veri denir
Bilgiyi işlemekte kullandığımız araçlar iki ana grupta toplanabilir

 1. Maddi cihazlar

 2. Kavramsal araçlar


Bilgi işlemekte kullandığımız maddi cihazlar, telefon, radyo, televizyon, bilgisayar gibi cihazlardır. Kavramsal cihazlara örnek teşkil eden dil, alfabe gibi maddi olmayan şeylere sahip olmasaydık, bütün bu cihazlar hiçbir işe yaramayacaklardı.

BİLGİ İŞLEM SÜRECİNİN ADIMLARI
  • Kaydetme,

  • Erişim,

  • Sınama,

  • Hesaplama,

  • Sıralama,

  • Saklama,

  • Sınıflandırma,

  • Çoğaltma,

  • Özetleme,

  • İletme.( bilgisayar ortamında yapılmazsa bir sorun teşkil etmez.)


Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum