Siyasi Tarih Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Siyasi Tarih Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi Fransa’da Kurucu Meclis Döneminde gerçekleştirilen ekonomik uygulamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Madenlerle ilgili yeni düzenlemelere gidilmesi
Soru Açıklaması
2.
Hem Rusya’ya hem de Prusya’ya karşı tampon oluşturmak üzere Viyana Kongresi'nde kurulan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Polonya
Soru Açıklaması
3.
I.Rusya’nın, büyük kazanımlar elde etmesi
II.Bulgaristan’ın, özerk olmakla birlikte sınırlarının genişletilmesi
III.Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın toprakları büyütülerek bağımsız olmalarının sağlanması
Yukarıdakilerden hangileri Ayastefanos Antlaşması’nın sonuçları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.
Mayıs 1882 tarihinde kurulan Üçlü İttifak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Polonya’nın 1884 yılında yeni bir antlaşma ile ittifak içine katılması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na girme nedenleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Balkan Birliği’ni sağlama çabası
Soru Açıklaması
6.
Birinci Dünya Savaşı’nda yapılan Gizli Antlaşmaları dünya kamuoyuna açıklayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Rusya
Soru Açıklaması
7.
6 Haziran 1944’te başlayan Normandiya çıkarmasından sonra Almanya’yla 2 Ağustos 1944’te siyasal ilişkilerini keseceğini açıklayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Türkiye
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Japonya’nın 1931 yılında Mançurya’yı kontrol altına almasının ardından izlediği politikalar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Yönetimde anti-militarizm etkisinin artması
Soru Açıklaması
9.
ABD ve İngiltere tarafından Ağustos 1941’de ilan edilen ve Birleşmiş Milletlerin kuruluşunda da temelilkelerden bazılarını oluşturacak olan bildirge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Atlantik Bildirgesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi 1948-1951 yılları arasında ABD tarafından gerçekleştirilen Marshall yardımlarının sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Batı ile SSCB arasındaki olumlu ilişkiler arttı.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Bağdat Paktı’na (1955) üye ülkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Suriye
Soru Açıklaması
12.
Çin Halk Cumhuriyeti’nde 1966-1976 yılları arasında devam ederek ülkede komünizm dışındaki her türlü ideolojinin izlerinin silinmeye çalışıldığı devrime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kültür Devrimi
Soru Açıklaması
13.
Avrupa Toplulukları’nın uluslar üstü bir yapıya kaymaması için gösterdiği büyük direnç ve topluluğun genişlemesini engellemek için verdiği tepkilerle tanınan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Charles De Gaulle
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Temmuz 1955’te gerçekleştirilen Cenevre Görüşmelerinin sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Soğuk Savaş şartlarının ortadan kaldırılması için kesin adımların atılması
Soru Açıklaması
15.
Sovyetler Birliği’nde sosyalizmin yeniden yorumlanması gerekliliği üzerinde durarak, ilkkezaçıklık (glasnost) ve yeniden yapılanma (perestroyka) kavramlarını kullanan Sovyet lideri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gorbaçov
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi 1 Temmuz 1987’de yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi ile kurumsal anlamda ortaya çıkan değişikliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ortak askeri bir gücün oluşturulması
Soru Açıklaması
17.
Doğu Avrupa ülkelerinin 1989 sonbaharında Sovyetler Birliği’nin nüfuzundan kurtulmaya başlamalarına ve kendi geleceklerini belirlemeye yönelmelerine ilişkin doktrin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sinatra Doktrini
Soru Açıklaması
18.
Birleşmiş Milletlerin öncülüğünde atmosfere salınan ve sera etkisi yaparak iklim değişikliğine yol açan karbondioksit gibi gazların sabitlenmesini öngören 1997 tarihli belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kyoto Protokolü
Soru Açıklaması
19.
Azerbaycan ve Ermenistan arasında Karabağ’ın işgali üzerine yaşanan çatışmaları durduran diplomatik grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Minsk Grubu
Soru Açıklaması
20.
ABD’nin öncülüğünde 1993’te İsrail ile Filistin tarafları arasında imzalanan ve özerk bir Filistin yönetimi kurulmasını öngören anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Oslo Anlaşması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum