Siyasi Düşünceler Tarihi Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Siyasi Düşünceler Tarihi Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi Antik Yunan’ı niteleyen “polis” için söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Devlet ile eş anlamda olması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Marcus Tullius Cicero’nun savunduğu düşüncelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Devletin oluşumu güce dayanır.
Soru Açıklaması
3.
Podovalı Marsilius’a göre yasama erki aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Halk
Soru Açıklaması
4.
Thomas More’un, Ütopya’da temel aldığı değer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İnsanların mutluluğu
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de burjuvaların başını çektiği muhalefetin, Kral I. Charles tarafından reddedilen istekleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Papanın üstünlüğünün kabul edilmesi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Hobbes’a göre doğa durumunun özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Tek hak olan doğal hakkın hukuksal boyutunun da olması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Hobbes’a göre egemenliğin özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Yaptığı yasalara bağımlı olması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi 1648’de kraliyet ordusunun yenilgisi ile sona eren iç savaşta zafer kazanan sınıflar ittifakı içinde yer almamıştır?
Doğru Cevap: "E" Kilise mensupları
Soru Açıklaması
9.
Aydınlanmanın parolası olarak “Aklını kendin kullanmak cesaretini göster!” ilkesini öne çıkaran filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İmmanuel Kant
Soru Açıklaması
10.
Spinoza’ya göre yurttaşların özgürlüğünü en iyi gerçekleştiren, siyasal planda özgürlük adını almayı hak eden yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Demokrasi
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Spinoza’nın Teoloji ya da İnanç ile ilgili düşüncelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Egemen gücün dinsel ibadet alanına müdahale ederek düzenleme yetkisi yoktur.
Soru Açıklaması
12.
Egemenliğin büyük bir kudrete sahip olduğunu söyleyen Spinoza’ya göre “kudret” aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Akıl ve zekâ gücü
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Montesquieu’ya göre ara-erklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Burjuvalar
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi Fransa’da mutlak monarşiye eleştirel yaklaşan aristokrat düşünürlerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Boulainvilliers
Soru Açıklaması
15.
Montesquieu’ya göre demokrasiyi hareket ettiren ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Erdem
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Montesquieu’nün düşüncelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Siyasal-hukuksal düzeydeki tarihsel olayların rastlantısal bir şekilde oluştuğunu savunması
Soru Açıklaması
17.
Fransız Devrimi döneminde önce Paris’te, daha sonra diğer kentlerde ortaya çıkan devrimci halk kesimine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sans-culotte
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Fransa’da 26 Ağustos 1789’da kabul edilen İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisinde yer alan ‘bireysel doğal haklar’ arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Kişiliğini dilediği gibi geliştirme hakkı
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi devrim sonrası Fransa’da ortaya çıkan ulusal birlik tutkusunun sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Devletin yerinden yönetim ilkesine göre yapılanması
Soru Açıklaması
20.
Sieyès’e göre aşağıdakilerden hangisinin seçme ve seçilme hakkı vardır?
Doğru Cevap: "A" Burjuvaların
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum