Siyaset Sosyolojisi Güz Dönem Sonu 1. Deneme Testi

Admin
Ocak 13, 2017
Siyaset Sosyolojisi
Güz Dönem Sonu 1. Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi Tarrow’un siyasal fırsatların azlığını ya da çokluğunu ifade ederken kullandığı faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Siyasal katılımın tamamen ortadan kalkmış olması
Soru Açıklaması
2.
Giovani Sartori’ye göre, çok partili düzen içinde aynı partinin seçimleri üst üste kazandığı ve iktidara geçme noktasında rotasyonun olmadığı parti sistemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Hâkim parti sistemi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi geç modern dönemde gelişim gösteren yeni siyaset anlayışını ortaya çıkaran nedenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kurumsal yapılara dayalı siyaset anlayışının geçerliliğini sürdürmesi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi elit kavramının sosyal bilimler alanında popüler hale gelmesini sağlayanlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Robert Michels
Soru Açıklaması
5.
“Yabancılaşma’’ kavramını kullanan ilk düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "C" Friedrich Hegel
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki kanunlardan hangisi 1982 Anayasası ile sivil toplumun hareket alanını belirlememiştir?
Doğru Cevap: "D" Kabahatler Kanunu
Soru Açıklaması
7.
Maurice Duverger’in parti kavramlaştırması konusunda dönüm noktası sayılan eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Siyasi Partiler
Soru Açıklaması
8.
Ortak menfaatler ve çıkarlar etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için siyasal otoriteler üzerinde etki yapmaya çalışan örgütlenmiş gruplara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Baskı grupları
Soru Açıklaması
9.
Ulusal bir devlet yaratma girişimlerinin karşılaştığı sorunları ifade eden tarihsel krize ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Bütünleşme krizi
Soru Açıklaması
10.
Elit teorisi içerisinde, yönetici kısmını alt katman ve üst katman olarak ikiye ayıran düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "E" Gaetano Mosca
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi ikinci grup siyasal toplumsallaştırıcı etmenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Arkadaş çevresi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Murray Levin’in çalışmalarına konu olan siyasal yabancılaşmanın dört görünüşünden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Umutsuzluk
Soru Açıklaması
13.
Siyasal hayat içinde var olan bireylerin birbirleriyle veya siyasi gruplarla yürüttüğü ilişkiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Siyasal iletişim
Soru Açıklaması
14.
Toplumları elit olanlar ve elit olmayanlar şeklinde iki farklı tabakaya ayıran, söz konusu ayrımı da öncelikle yeteneğe dayandıran düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "C" Vilfredo Pareto
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi politik partilerin organizasyonu ile demokrasi ilişkisini incelemede esas alınacak örgütsel özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Parti içi dayanışma
Soru Açıklaması
16.
Kapani’nin “belli bir zamanda belli bir tartışmalı sorun karşısında bu sorunla ilgilenen kişiler grubuna veya gruplara hakim olan kanaat’’ şeklinde tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kamuoyu
Soru Açıklaması
17.
Geleneksel değerlerin, kuralların zayıfladığı veya tahrip edildiği bir kuralsızlaşma durumu şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Anomi
Soru Açıklaması
18.
İktidarın ilk, asıl ve sürekli işlevinin üretim olduğunu savunan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "D" Michel Foucault
Soru Açıklaması
19.
Demokratik elitizm anlayışının öncüsü olan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "B" Joseph Schumpeter
Soru Açıklaması
20.
Yorumsamacı sosyal bilim anlayışına dayanarak toplumsal olguları olan değil, oluşturan faktör olarak gören toplum kavramsallaştırmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Sembolik toplum kavramlaştırması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum