Sendikacılık Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 2, 2016
Sendikacılık Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.
Sendikaların tüzüklerini serbestçe düzenleme, yöneticilerini serbestçe seçme, uluslararası örgütlere serbestçe üye olma ve serbestçe toplu pazarlık ve toplu iş uyuşmazlıklarını yönetme özgürlüğüne sahip olması aşağıdakilerden hangisinin doğal bir sonucudur?
Doğru Cevap: "B" Kollektif sendika özgürlüğü
Soru Açıklaması
2.
Avrupa Sosyal Şartı, hangi uluslararası sözleşmenin ekonomik ve sosyal haklar alanındaki eksikliklerini tamamlamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda küreselleşme sürecini hızlandıran faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Keynesyen iktisat politikaları
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi işçi sınıfına vekâleten silahlı bir azınlığın eylemi olarak bilinen işçi hareketlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Blankizm
Soru Açıklaması
5.
İş kolu sendikaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Üyelerini genellikle vasıflı işçiler oluşturmaktadır.
Soru Açıklaması
6.
19 . yy’da nispeten az sayıda ancak yüksek vasıflı işçilere dayanan bazı sanayilerde ortaya çıkan ve sendikacılığın bel kemiğini oluşturan ilk taban sendikal örgütlenme modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Meslek sendikaları
Soru Açıklaması
7.
Türkiye’de işçi sendikaları kaç iş kolunda faaliyet göstermektedir?
Doğru Cevap: "D" 20
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi “bütün ülkelerin işçileri birleşiniz” sloganıyla, işçilerin örgütlü uluslararası mücadelesinin miladını oluşturur?
Doğru Cevap: "A" Birinci Enternasyonel
Soru Açıklaması
9.
Chartist hareket 1837-1848 yılları arasında hangi ülkede görülmüştür?
Doğru Cevap: "E" İngiltere
Soru Açıklaması
10.
Tüm demokratik örgütlerde olduğu gibi sendikalarda da zaman içinde demokratik yapıdan oligarşik bir yönetim yapısına doğru kayış yaşanacağını ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Robert Michels
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi sendika içi demokrasi ile bağdaşmaz?
Doğru Cevap: "C" Sendikaların yapı ve işleyişinin üyelerin denetimine kapalı olması
Soru Açıklaması
12.
Sendikacılık ve siyaset arasındaki ilişki modellerinden Bağımsız Model ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Sendikalar dar anlamda siyasetle uğraşmaktadır.
Soru Açıklaması
13.
Türkiye’de grev hakkı ve lokavt ilk kez hangi kanun ile düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "E" 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de faaliyet gösteren memur konfederasyonlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Türk-İş
Soru Açıklaması
15.
Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarına üye işçi ve işveren sendikaları arasında iş kolu düzeyinde yapılan ve mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sorumluluk ve istihdam politikalarına ilişkin düzenlemeleri içeren sözleşmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Çerçeve sözleşme
Soru Açıklaması
16.
3008 sayılı İş Kanunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" 1946 yılında kabul edilmiştir.
Soru Açıklaması
17.
1870’li yıllarda ABD’de ortaya çıkan, meslek, iş kolu ve vasıflı-vasıfsız ayrımı yapmadan tüm işçilerin birleşmesini amaçlayan radikal eğilimli sendikal hareketin adı nedir?
Doğru Cevap: "E" Emek Şövalyeleri
Soru Açıklaması
18.
İngiltere’de 1800’lü yıllarda genel oy hakkı, parlamentonun yılda bir kez toplanması, gizli seçim, seçim bölgeleri arasında eşitlik, milletvekilliği için ödenen vergilerin kaldırılması gibi temel demokratik taleplerde bulunmak üzere ortaya çıkan işçi hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Chartizm
Soru Açıklaması
19.
Owenizm, eşitlik ve demokrasiye dayanan bir toplum düzenine ulaşmak için hangi grev türünün önemli bir rol oynayacağını savunmuştur?
Doğru Cevap: "D" Genel grev
Soru Açıklaması
20.
İşçi Sendikaları Kongresi (TUC) hangi ülkenin tek üst işçi örgütüdür?
Doğru Cevap: "A" İngiltere
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum