Satış Teknikleri Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 2, 2016
Satış Teknikleri Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.
Satış süreçleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Satış süreçleri örgütün niteliklerine, müşterinin özelliklerine ve satış yöntem ve teknolojilerine göre farklılık gösteren süreçlerdir.
Soru Açıklaması
2.
Satış sürecinde geçilen her aşamanın temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Satışı gerçekleştirmek (Satış kapama)
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi günümüz satış elemanlarının özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Müşteriyi dinlemeye veiletişim kurmaya çaba göstermesi
Soru Açıklaması
4.
Satış elemanlarının çalıştıkları organizasyon türüne göre sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Üretici satış elemanı, toptancı satış elemanı, perakendeci satış elemanı
Soru Açıklaması
5.
Ürüne karşı negatif bir tutum içinde bulunan bir müşterinin gerçek ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla sorulan sorular aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Stratejik sorular
Soru Açıklaması
6.
Bir satış elemanı özellikle müşteri tanıdığı biri değil ise, sunumuna ne kadarlık bir sosyal alanı dikkate alarak başlamalıdır?
Doğru Cevap: "C" 180 -240 cm
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel satın almalarda yaklaşım öncesi aşamasında potansiyel müşteri hakkında bilinmesi gereken kurumsal bilgilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İşletmenin satın alma elemanının teknik bilgi düzeyi
Soru Açıklaması
8.
CRM(Customer Relationship Management) sürecinin hangi aşamasında müşteri ile uzun süreli ilişkiler geliştirilmesi amaçlanır?
Doğru Cevap: "D" Müşteri koruma
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi satış elemanının satış sunumunda görsel ve yazılı materyalleri kullanmasının sağladığı yararı açıklar?
Doğru Cevap: "A" Ürünün özelliklerinin müşterinin zihninde netleşmesini sağlama
Soru Açıklaması
10.
Konaklama işletmelerinde müşteriye oda satışının yanı sıra ilintili konaklama hizmetlerinin de satıldığı satış yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çapraz satış
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi bir ürünün özelliklerinin ve bu özelliklerle bağlantılı yararlarının sözlü, yazılı ve görsel yollarla anlatıldığı süreci ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Satış sunumu
Soru Açıklaması
12.
Satış elemanları, müşteri itirazlarını genellikle ne olarak algılar?
Doğru Cevap: "B" Risk
Soru Açıklaması
13.
Özellikle satış elemanından kurtulmaya yönelik olan ve görüşmenin başında ortaya çıkarak görüşmenin derinleşmesine engel olan itirazlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gerçek olmayan itirazlar
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin itiraz etmesinde etkili olan psikolojik nedenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sunumu yanlış anlama
Soru Açıklaması
15.
Satış kapama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Satış elemanı satışı kapamak için dostça bir yaklaşım sergilemelidir.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi kişisel satış sunum karması unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Halkla ilişkiler
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi modern bir satış elemanının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Agresif bir satış politikası izlemesi
Soru Açıklaması
18.
İşletmenin tümüne müşteri kavramını yerleştiren, müşteri odaklı olma kültürünü benimseten strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müşteri ilişkileri yönetimi
Soru Açıklaması
19.
Gerson’a göre aşağıdaki nedenlerden hangisi işletmelerin müşteri kaybetmelerinde en yüksek oranda etkili olmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Kendilerine sergilenen tavra sinirlenme
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi müşteri hizmetinin somut olmayan unsurlarının bir özelliğidir?
Doğru Cevap: "D" Çoğunlukla daha kişiseldir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum