Sağlık Kurumları Yönetimi Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Sağlık Kurumları Yönetimi
2013 Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar ve eksiklikler çerçevesinde gerçekleştirilebilir üretim hacmidir?
Doğru Cevap: "C" Normal kapasite
Soru Açıklaması
2.
Çocuk dişleri ile ilgilenen diş hekimliği uzmanlık dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Pedodonti
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi, ihtiyaçların sürekli olarak farklılaştığı durumlarda hasta için sürekli doğru şeyi yapmaktır?
Doğru Cevap: "C" Teknik kalite
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi çamaşırhane hizmetlerinin verimli bir şekilde sunulması için gerekli olan koşullardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Çamaşırhane atıkları için depo
Soru Açıklaması
5.
Rasyonel karar verme sürecinde, problemin nerede ortaya çıktığı, ne zaman oluştuğu, kimin etkilendiği ve diğer süreçlerin bu problemden nasıl etkilendiği sorularının cevaplarının arandığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Söz konusu problemi tanımlama
Soru Açıklaması
6.
Karar verme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Örgütlerde karar verme işi her zamanüst yöneticiler tarafından yerine getirilir.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel karar verme sürecinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sınırlı rasyonellik yaklaşımı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi karar tiplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Rastlantısal kararlar
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi çoğu ekip üyesinin bütün çalışma ve vakitlerini geçirdikleri ve belirlenmiş bir bitiş noktası olmadan beraberce çalıştıkları güçlü bir ekip kimliği olan bir yapıyı ifade eder?
Doğru Cevap: "D" İş ekibi
Soru Açıklaması
10.
Grup gelişiminin hangi aşamasında, güven ve ilişkiler kurulurken, üyeler kabul edilebilir ve kabul edilemez davranışları keşfetme girişiminde bulunurlar?
Doğru Cevap: "A" Oluşturma
Soru Açıklaması
11.
Ekipte hatalı karar verme mekanizmasının gelişmesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Grup düşüncesi
Soru Açıklaması
12.
Üyelerinin bireysel güvenlik, saygı, ait olma hissi çerçevesinde gelişen biçimsel olmayan grup tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Arkadaş grubu
Soru Açıklaması
13.
Çeşitli bölümler arasında ortaya çıkan koordinasyon sorunlarını çözmek için oluşturulan mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bütünleştirici ve aracı yöneticiler
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt yapısını oluşturan boyutlar arasında değildir?
Doğru Cevap: "E" Çalışanlar, fiziki yapı
Soru Açıklaması
15.
İşin daha etkili bir şekilde yapılabilmesi için, işin en uygun zamanda, en uygun şekilde ve en uygun araç gereç ile yapılması ve çalışanlar arasında uyum ve işbirliğinin sağlanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Koordinasyon
Soru Açıklaması
16.
Özellikle çalışanlar arasında bilgi akışını gerçekleştiren ve geliştiren iç düzenlemelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Haberleşme ve bilgi sistemleri
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirme sürecinin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Maaş artış ve azalışı
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi performans ölçüm modellerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Süreç Sıralama Anketi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi performans ölçümünde sahip olunması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sosyal sorumluluk faaliyetlerine önem vermek
Soru Açıklaması
20.
Yenilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İşletmenin yenilik boyutunda sağladığı performansı ölçmek imkânsızdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum