Sağlık Hukuku Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Sağlık Hukuku Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi sağlık personeli bakımından söz konusu olabilecek kabahatlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Görevi kötüye kullanma
Soru Açıklaması
2.
Hastanın rızası olmamasına ve aksi yöndeki açık iradesine rağmen hastayı ameliyat eden hekim aşağıdakilerden hangisinden sorumludur?
Doğru Cevap: "B" Kasten yaralama
Soru Açıklaması
3.
Kamu görevlisi olan bir hekim, yazdığı ilaçların belirli bir eczaneden alınmasını sağlıyor veya hastalarını belirli bir laboratuvara yönlendiriyorsa aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiştir?
Doğru Cevap: "C" Kamu görevlisinin ticareti suçu
Soru Açıklaması
4.
Hekimin işleyebileceği kasten yaralama suçu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Beyin ölümü gerçekleşmiş kişilere karşı işlenmesi mümkündür.
Soru Açıklaması
5.
Ceza hukukunun temel ilkeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulabilir.
Soru Açıklaması
6.
Hekimin tıbbi müdahalede bulunurken tıp biliminin gereklerine uygun, özenli bir şekilde hareket etmemesi halinde aşağıdakilerden hangisinden söz edilir?
Doğru Cevap: "A" Taksir
Soru Açıklaması
7.
İdare kamu hizmetini bizzat kendi elemanı, kendi araç gereci ve kendi olanaklarıyla yürütüyorsa aşağıdakilerden hangisinden söz edilir?
Doğru Cevap: "C" Emanet usulü
Soru Açıklaması
8.
İdare Hukukuna göre sorumluluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İdari sorumluluğa, özel hukuk tüzel kişilerinin ve gerçek kişilerin idareye verdikleri zarar sebep olur.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi hizmet kusuru sebebiyle idarenin sorumlu tutulabilmesi için aranan koşullardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İdarenin kastı
Soru Açıklaması
10.
İşlediği bir haksız fiil ile bir kişinin ölümüne sebep olan failin, ölenin yardımından yoksun kalan kişilerin zararlarını tazmin etmesi aşağıdakilerden hangisi yolu ile olur?
Doğru Cevap: "E" Destekten yoksun kalma tazminatı
Soru Açıklaması
11.
Tıbbi bir müdahale sonucunda zarar gören kişinin, kişisel kusuru bulunan sağlık personeline karşı Borçlar Kanunu hükümlerine göre açacağı dava aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Haksız fiile dayanan tazminat davası
Soru Açıklaması
12.
Arızî işbirlikçi (fiili memur) olan bir kişinin kamu hizmetini yürütürken zarara uğraması durumunda idarenin sorumluluğuna gidilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
Doğru Cevap: "C" İşbirliğinin idarenin zorlamasıyla gerçekleşmiş olması
Soru Açıklaması
13.
“Ölülerden organ ve doku nakli” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Organ ve Doku Nakli Kanunu kapsamında düzenlenmemiştir.
Soru Açıklaması
14.
Gönüllü insanlar veya onlardan alınan materyaller üzerinde yapılan her türlü bilimsel araştırma aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Klinik araştırma
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Organ ve Doku Nakli Kanununun amaçları arasında değerlendirilmez?
Doğru Cevap: "C" Organ bağışlayana çıkar temin etmek
Soru Açıklaması
16.
Ruhsat veya izin alınmış olsa dahi ilaç ve terkiplerinin bilimsel araştırma amacıyla insanlar üzerinde kullanılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinden izin alınmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Sağlık Bakanlığı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi organ ve doku alacak hekimin yükümlülükleri arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "B" Alıcının ve vericinin kimliklerini açıklamak
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi ilaç araştırmalarının aşamalarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Hekimlerin gözlem yapması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi ilaç üreticisinin, piyasaya sürdüğü ilacın hatalı olması sebebiyle sorumlu tutulabilmesi için aranan koşullarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İlaç üreticisinin kusuru
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi ilaç kavramına dâhil değildir?
Doğru Cevap: "A" Tıbbi cihaz
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum