Rekreasyon Yönetimi Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Rekreasyon Yönetimi Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.
Ulusal park, orman, göl ve vahşi alanlar gibi tamamen doğal oluşumları ziyaret eden bireylere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Rekreasyonist
Soru Açıklaması
2.
Yerel yönetimler ile yapılan sözleşme kapsamında operasyonlarını kâr elde etmek amacıyla yürüten bir golf kulübü hangi tür rekreasyon organizasyonu türüne örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" Ticarileştirilmiş kamu
Soru Açıklaması
3.
Sinema, tiyatro ve müze gibi boş zaman organizasyonları aşağıdaki kategorilerden hangisi kapsamında değerlendirilir?
Doğru Cevap: "E" Seyirci organizasyonları
Soru Açıklaması
4.
Boş zaman ve rekreasyon endüstrisinin ulaştırma sistemleri, tur operatörleri, cazibe merkezleri gibi çok sayıda organizasyonu içermesi, boş zaman ve rekreasyon endüstrinin nasıl bir yapıya sahip olmasını sağlamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Çok boyutlu
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi katılanların amaçlarına göre turizm türlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Toplantı turizmi
Soru Açıklaması
6.
Turistik etkinliklere katılmanın maliyetinin rekreasyondan yüksek olması aşağıdaki unsurların hangisinden kaynaklanır?
Doğru Cevap: "A" Kalış süresi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi çoğunlukla rutin ve programlanmış kararları veren ve rekreasyon yönetiminde tam veya yarı zamanlı görev alan yöneticilerdendir?
Doğru Cevap: "C" Alan yöneticileri
Soru Açıklaması
8.
Belirlenen amaçları gerçekleştirmek için sahip olunan kaynak, imkân ve koşulların mevcut esas ve ilkelere uygun kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kontrol
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi boş zaman ve rekreasyon ürününün pazara girişi aşamasında yaşanan gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ürünün kalitesi yüksek, maliyeti düşüktür.
Soru Açıklaması
10.
Boş zaman ve rekreasyon ürünlerinin pazarlanmasına yönelik çabaların satış elemanları tarafından doğrudan doğruya yürütülmesine yarayan, ikna edici iletişim ve tutundurma faaliyetlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kişisel satış
Soru Açıklaması
11.
Boş zaman ve rekreasyon ürünlerinin müşterilere sunulmasına kadar olan tüm aşamaların analiz edilmesini, planlanmasını ve birbiriyle uyumlu hale getirilmesini içeren pazarlama karması elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Süreç
Soru Açıklaması
12.
12-15 kişilik gruplar içerisinde önceden planlanmamış şekilde bir konu üzerinde kişilerin tartışmalarını içeren iş dışı eğitim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" T-Grup
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin temel işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Pazar araştırması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi performans kriterleri belirlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Öznel olmalı
Soru Açıklaması
15.
Etkinliğin pazarlama planı sürecinde “etkinliği düzenleyen organizasyonun yeteneklerinin, kaynaklarının ve etkinliğin talebini etkileyen faktörlerin belirlendiği” adım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Durum analizi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi etkinliklerin temel özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Rutin ve olağan deneyimler olması
Soru Açıklaması
17.
Çekicilik ve imaj unsuru olarak etkinlikleri kullanan otel ve tatil köyü gibi işletmeler aşağıdaki etkinlik organizasyon türlerinden hangisine girmektedir?
Doğru Cevap: "E" Kâr amacı taşıyan organizasyonlar
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi arazilerin rekreatif amaçlı kullanım yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Değerini yitirmiş orman arazilerinin kullanılması
Soru Açıklaması
19.
Etkinlik hizmetlerinde yöneticilerin hedef kitle analizi için yapması gereken öncelikli iş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Pazarı bölümlere ayırma ve hedef pazarı seçme
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi turizmde rekreasyon amaçlı yapılacak binaların genel olarak uygulanabilir ya da özel olarak tasarlanmış kanunlara ve mevzuatlara uygun bir şekilde yapılmasında dikkate alınacak kriterlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Personel yönetimi kanununa ve yaptırımlarına uygun olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum