Örgütsel Davranış Bahar Ara Dönemi 1.Deneme Testi

Admin
Nisan 20, 2016
Örgütsel Davranış
1.Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin konuları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Değerlerin karşılaştırılması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi özel bir hareketin veya davranışın farklı ortamlarda farklı sonuçlarının olabileceğini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Durumsallık yaklaşımı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi günümüz yöneticilerinin fonksiyonları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Yürütme
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel araştırmalarda kullanılan araştırma teknikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Seminerler
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin konuları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Güç
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi kişiliği oluşturan temel noktalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Değişebilirlik
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Freud’un kişilik dönemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Olgunluk dönemi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin beş temel boyutu arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" İçe dönüklük
Soru Açıklaması
9.
Bireyin belirgin, değişmeyen ve tutarlı olan özelliklerinin tümünü aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Kişilik
Soru Açıklaması
10.
Duyguların özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Duygular bulaşıcı değildir
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi kaygının nedenleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Desteğin artırılması
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi yüksek duygusal zekaya sahip olanların özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Denetlemek
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi kızgınlık kontrolünde yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "D" Tartışma bitene kadar ortamda kalmak
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar için iş tatmini ile ilgili temel faktörler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Kıdem tazminatı
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün görü nür olmayan öğeleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Sayıltılar
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi başarılı örgütlerin güçlü kültür göstergeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Farklı birimler, çatışan değerlere sahiptirler.
Soru Açıklaması
17.
Örgütü diğerlerinden ayıran ve kültürü kolayca algılamamızı sağlayan özel dile ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Jargon
Soru Açıklaması
18.
Örgüt üyelerini aile üyeleri gibi görme, onların özel sorunlarıyla ilgilenme derecesini ifade eden kültürel eğilim tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Klan eğilimi
Soru Açıklaması
19.
Bireyler arası ilişkileri, bu ilişkilerde gözlenen duygu ve davranışları aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Örgüt iklimi
Soru Açıklaması
20.
Sözel yeteneği kuvvetli başkalarını kolay etkileyen, güç ve statüyü bu yolla kolay edinen kişilik tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Girişken tip
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum