İktisada Giriş – II 2018 Dönem Sonu

Admin
Mayıs 24, 2020

Aşağıdakilerden hangisi bir yatırımın maliyetini ifade eder?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi enflasyon ve işsizlik arasındaki kısa dönemdeki ilişkiyi gösterir?

Correct! Wrong!

Veri teknoloji altında, iş gücü ve sermayenin bir araya gelerek hasılayı üretmesini gösteren matematiksel ilişkiye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Bir ekonomide ne kadar üretim gerçekleştirildiğinin en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Para piyasasında denge koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0,6 ise vergi çarpanı kaçtır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomideki toplam harcamaları ifade eder?

Correct! Wrong!

İkiz açığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi para talebini etkileyen unsurlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Parasal olmayan bir varlığın, ödemelerde kullanılacak bir nakit aracına dönüştürülmesindeki göreceli hız ve kolaylığa ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Para olarak tedavülde olan varlık, para olarak değerini tamamen kanuni bir zorunluluktan alıyorsa ve para olmak dışında herhangi bir ticari değeri yoksa, bu paraya ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Toplam gelir düzeyindeki değişimin kamu harcamalarındaki değişime oranının 1’e eşit olmasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Toplam arzı belirleyen temel faktörler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Toplam talebin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

“Genel Teori” adlı eseriyle pratik ekonomi politikasına yeni makro yaklaşımlar kazandıran ve ekonomik sistemin kendi başına bırakıldığında iyi işlemediğini savunan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

I. Emek dışı girdi fiyatları II. Arz şokları III. Talep şokları IV. Ücret oranları Yukarıdakilerden hangileri, kısa dönemde toplam arz eğrisinde kaymaya neden olan faktörler arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Hem ekonomik daralma hem de enflasyonun eş anlı olarak ortaya çıkmasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Merkez bankalarının çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışını dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Heteredoks istikrar programları, genellikle aşağıdaki durumlardan hangisinin yaşandığı ekonomilerde tercih edilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi IMF tipi istikrar politikalarının araçlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum