İktisada Giriş 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı

Admin
Mart 25, 2016
İktisada Giriş -1
2016 Güz Ara Dönem Sınavı
1.
Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Finansal kuruluşlar
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi bir iktisadi mal değildir?
Doğru Cevap: "D" Hava
Soru Açıklaması
3.
Tüketicilerin, isteklerini karşılamakta doğrudan kullandıkları ve kullandıklarında yok olan mallara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Üretim malı
Soru Açıklaması
4.
Toprağın kullanımı karşılığında yapılan ödemelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Rant
Soru Açıklaması
5.
Normatif iktisat aşağıdakilerden hangisini inceler?
Doğru Cevap: "C" İktisadi olaylarda olması gerekeni
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi ikâme mallara örnektir?
Doğru Cevap: "D" Dolmuş-otobüs
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, bir malın fiyatı arttığında, hem söz konusu maldan hem de diğer mallardan satın alınabilecek miktarların azalacağını ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Gelir etkisi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisi üzerinde bir harekete neden olur?
Doğru Cevap: "E" Mal fiyatının değişmesi
Soru Açıklaması
9.
A malının piyasasında seçilen fiyat, denge fiyatının altında kalırsa aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?
Doğru Cevap: "D" Talep fazlası
Soru Açıklaması
10.
Gelir arttığında talebi azalan mallara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Düşük mal
Soru Açıklaması
11.
Bir talep eğrisinin fiyat eksenine paralel bir doğru olması durumunda talebin fiyat esnekliğinin değeri nedir?
Doğru Cevap: "B" 0
Soru Açıklaması
12.
A firmasının ürettiği battaniyelerin fiyatının kışın da gelmesiyle birlikte yüzde 25 artması ve firmanın da üretimini yüzde 5 artırması durumunda, söz konusu mala ait arz esnekliği yüzde kaç olur?
Doğru Cevap: "B" 0,2
Soru Açıklaması
13.
Arz esnekliğini belirleyen faktörler, aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Girdilerin varlığı-teknoloji-zaman
Soru Açıklaması
14.
Y malının fiyatındaki yüzde değişmenin X malının talep edilen miktarında ne kadarlık bir değişmeye neden olacağını gösteren katsayıya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Çapraz talep esnekliği
Soru Açıklaması
ı
15.
Doğru Cevap: "B" Malın fiyatı %10 artınca talep edilen miktar %25 azalmıştır.
Soru Açıklaması
16.
Bir girdinin marjinal fiziki ürünü ile ürünün piyasa fiyatının çarpılması sonucunda aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
Doğru Cevap: "A" Marjinal ürün değeri
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi diğer üretim faktörlerinin miktarı sabitken bir üretim faktörünün üretimde kullanılan miktarının artırılması durumunda, her ilave birimin sağladığı ürün miktarının azaldığını ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Azalan verimler yasası
Soru Açıklaması
18.
MPPL / PL = MPPK / PK denkliği aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" İki girdi kullanan bir firma için optimal faktör bileşimini
Soru Açıklaması
19.
Azalan marjinal fayda varsayımı altında, aşağıdaki durumlardan hangisinde toplam fayda maksimum olur?
Doğru Cevap: "D" Marjinal faydanın sıfır olduğu
Soru Açıklaması
20.
Emeğin marjinal fiziki ürününün sıfır olduğu noktada toplam fiziki ürün ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Maksimumdur.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum