İktisada Giriş 2014 Güz Ara Sınav

Admin
Mart 23, 2016
İktisada Giriş -1
2013 - 2014 Güz Ara Sınavı
1.
Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı tüketim malıdır?
Doğru Cevap: "B" Buzdolabı
Soru Açıklaması
2.
Bir malın iktisadi bir mal olarak tanımlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
Doğru Cevap: "E" Fiyatı sıfır iken bile talep edilen miktarın arz edilen miktardan büyük olması
Soru Açıklaması
3.
Sınırsız isteklerin sınırlı olan kaynaklarla karşı karşıya kalması aşağıdakilerden hangisini gündeme getirir?
Doğru Cevap: "C" Kıtlık
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Finansal kuruluşlar
Soru Açıklaması
5.
Toprağın kullanımı karşılığında ödemelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Rant
Soru Açıklaması

Toprağın kullanımı karşılığında ödemelere ne ad verilir?


6.
Tipik bir talep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedeni nedir?
Doğru Cevap: "B" Fiyat arttıkça talep edilen miktarın azalması
Soru Açıklaması7.
Tüketicinin geliri artarken X malına olan talep azalıyorsa X malı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Düşük maldır.
Soru Açıklaması
8.
Bir mal piyasası dengede iken, o malın talebinin sol-aşağıya paralel bir şekilde kayması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "B" Denge fiyatının ve miktarının azalmasına
Soru Açıklaması

Bir mal piyasası dengede iken, o malın talebinin sol-aşağıya paralel bir şekilde kayması aşağıdakilerden hangisine neden olur?


9.
A malına ilişkin hem arz hem de talep eğrisinin sola kayması ancak arz eğrisindeki kaymanın talep eğrisindeki kaymadan daha fazla olması durumunda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Denge fiyatı artmış, denge miktarı düşmüştür.
Soru Açıklaması

A malına ilişkin hem arz hem de talep eğrisinin sola kayması ancak arz eğrisindeki kaymanın talep eğrisindeki kaymadan daha fazla olması durumunda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?


10.
Aşağıdakilerden hangisi bir mala yönelik talep eğrisi üzerinde harekete neden olur?
Doğru Cevap: "E" Malın fiyatının düşmesi
Soru Açıklaması
11.
Talep eğrisinin fiyat eksenine paralel olduğu durumda talebin fiyat esnekliği hangi değeri alır?
Doğru Cevap: "A" E =0
Soru Açıklaması
12.
Y malının fiyatındaki yüzde değişmenin X malının talep edilen miktarında ne kadarlık bir değişmeye neden olacağını gösteren katsayıya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Çapraz talep esnekliği
Soru Açıklaması
13.
A marka bilgisayarın fiyatında görülen %20 düzeyindeki bir düşüş sonrasında bu bilgisayardan satılan miktarın %10 artması durumunda bu bilgisayar için talebin fiyat esnekliği kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 0,5
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki ürün çiftlerinden hangisi ikame mallara bir örnektir?
Doğru Cevap: "B" Kahve-Çay
Soru Açıklaması
15.
Hem fiyat hem de miktar eksenini kesen doğrusal bir talep eğrisi üzerinde hangi noktada, esneklik 1 değerini alır?
Doğru Cevap: "E" Eğrinin orta noktasında
Soru Açıklaması
16.
Azalan marjinal fayda varsayımı altında toplam faydanın maksimum olduğu noktada marjinal fayda aşağıdaki değerlerden hangisini alır?
Doğru Cevap: "C" 0
Soru Açıklaması
17.
Ürün miktarındaki değişme karşısında belirli bir süre için miktarı değişmeyen girdilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Sabit girdiler
Soru Açıklaması
18.
Bir firma üretimde kullandığı üretim faktörlerini %5 oranında artırmış ve bu artış karşısında firmanın toplam çıktısı sadece %1 kadar artmışsa, bu firmanın karşı karşıya olduğu durum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ölçeğe göre azalan verim
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi diğer üretim faktörlerinin miktarı sabitken bir üretim faktörünün üretimde kullanılan miktarının artırılması durumunda, her ilave birimin sağladığı ürün miktarının azaldığını ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Azalan verimler yasası
Soru Açıklaması
20.
Faydasını maksimize eden bir tüketicinin dondurma ve bisküvi tüketmesi durumunda bu tüketici için her iki ürünün de marjinal faydasının aynı olduğu biliniyorsa, dondurmanın birim fiyatının 5 Türk Lirası olduğu koşulda bisküvinin birim fiyatı kaç Türk Lirası olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum