İktisada Giriş 2013 Güz Dönemi Çıkmış Sorular

Admin
Mart 23, 2016
İktisada Giriş -1
2013 Güz Ara Sınavı
1.
Kapitalist sistemde aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla hangi malların ne miktarda, nasıl ve kimin için üretileceği sorularının yanıtları verilir?
Doğru Cevap: "A" Piyasa sistemi
Soru Açıklaması
2.
Günümüzde yaygın olarak kullanılan iktisat tanımı aşağıdaki iktisatçılardan hangisi tarafından geliştirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Paul A. Samuelson
Soru Açıklaması
3.
Bir ekonomideki iktisadi kaynakların, ekonomideki alternatif kullanımlara tamamen adapte olamamasının sonucu iktisat biliminde aşağıdaki olgulardan hangisi ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "A" Artan fırsat maliyetleri yasası
Soru Açıklaması
4.
Bir mal veya hizmetin bir isteği gider özelliğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Fayda
Soru Açıklaması
5.
Fırsat maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Vazgeçilen en değerli ikinci alternatif
Soru Açıklaması
6.
Devletin ÖTV vergilerini artırmasının üretici arz eğrisinde ne gibi bir değişiklik yaratması beklenir?
Doğru Cevap: "D" Arz eğrisi sola kayar.
Soru Açıklaması
7.
Bir malın piyasa talebi veri iken, arzdaki artış aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "A" Denge miktarı artarken, denge fiyatı azalır.
Soru Açıklaması
8.
Bir malın arzı ve talebi aynı miktarda artıyorsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Doğru Cevap: "A" Denge miktarı artarken, denge fiyatı artar.
Soru Açıklaması
Bir malın arzı ve talebi aynı miktarda artıyorsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Denge miktarı artarken, denge fiyatı artar.

B) Denge miktarı azalırken, denge fiyatı artar.

C) Denge miktarı değişmez.

D) Denge miktarı artar; denge fiyatı değişmez.

E) Denge miktarı azalır.
9.
Piyasa dengesi arz ve talebin kesişme noktası ile belirlenir. Piyasa dengesinin değişmesine aşağıdakilerden hangisi neden olur?
Doğru Cevap: "E" Ürünün girdi fiyatlarındaki değişim
Soru Açıklaması

 • Piyasa dengesi arz ve talebin kesişme noktası ile belirlenir. Piyasa dengesinin değişmesine aşağıdakilerden hangisi neden olur?

 • A) Ürünün tamamlayıcı mal olması

 • B) Bireysel arz eğrilerinin yan yana toplanmış olması

 • C) Ürünün piyasaya ilk defa sürülmesi

 • D) Azalan verimler yasası

 • E) Ürünün girdi fiyatlarındaki değişim

10.
Bir mal düşük malsa, aşağıdakilerden hangisi gerçekl
Doğru Cevap: "C" Tüketicinin geliri arttığında, talebi azalır.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi talebin fiyat esnekliğini belirleyen etmenlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Zaman
Soru Açıklaması
12.

 • X ve Y gibi iki mal arasındaki çapraz talep esnekliği -2,5 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" X ve Y malları tamamlayıcı mallardır.
Soru Açıklaması

 • X ve Y gibi iki mal arasındaki çapraz talep esnekliği -2,5 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) Her ikisinin de fiyatını düşürerek satış gelirleri arttırabilir.

 • B) Her ikiside düşük maldır.

 • C) Mallardan birisinin talep esnekliği sıfırdır.

 • D) X ve Y malları ikame mallardır.

13.
Arz esnekliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Arz esnekliği daima pozitiftir.
Soru Açıklaması
14.
Bilgisayar fiyatında %25 artış olmasına karşın bilgisayara olan talepte %5 azalma görülmüştür. Buna göre, bilgisayar talebinin fiyat esnekliği kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 0,2
Soru Açıklaması
15.
İnsülin kullanma zorunluluğu olan diyabetik bir hasta için insülin talebinin fiyat esnekliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sıfır değeri alır.
Soru Açıklaması
16.
Bay N, çok susadığı için 5 litrelik su satın almış ve içmeye başlamıştır. N'nin her bir litreden sağladığı marjinal fayda sırasıyla 16, 14, 8, 2 ve -6'dır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" N, suyun tamamını içerse 34 birim fayda sağlar.
Soru Açıklaması
17.
Su-Elmas paradoksu, suyun çok önemli bir kaynak olmasına rağmen çok ucuz bir ürün olarak kalmasını; buna rağmen elmasın insan hayatına hiçbir katkıda bulunmamasına rağmen çok değerli olmasını anlatmaktadır.<br><br> Buna göre, su-elmas paradoksunun geçerli olduğu bir ortamda fiyatların temel belirleyicisinin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "B" Kıtlık
Soru Açıklaması
18.
Doğru Cevap: "B" ΔΤU/ΔQ
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisinde azalan marjinal fayda söz konusu olmaz?
Doğru Cevap: "B" Arka arkaya yapılan yakıt ikmali
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki lerden hangisi tipik bir tüketicinin, iktisadi açıdan rasyonel davranışına bir örnektir?
Doğru Cevap: "C" Birim fiyatı aynı olan iki üründen faydası daha yüksek olanı satın alması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum