İktisada Giriş -1 2015 Güz Dönem Sonu Sınavı

Admin
Mart 24, 2016
İktisada Giriş
2015 Güz Dönem Sonu Sınavı
1.
Aşağıdakilerden hangisi bir iktisadi mal değildir?
Doğru Cevap: "D" Hava
Soru Açıklaması
2.
Talep edilen miktar nedir?
Doğru Cevap: "E" Tüketicilerin belli bir dönemde, satın almaya niyetli ve satın alma gücüne sahip olduğu mal miktarıdır.
Soru Açıklaması
3.
Hem fiyat hem de miktar eksenini kesen doğrusal bir talep eğrisi üzerinde hangi noktada, talep esnekliği 1 değerini alır?
Doğru Cevap: "B" Eğrinin orta noktasında
Soru Açıklaması
4.
Bir girdinin marjinal fiziki ürünü ile ürünün piyasa fiyatının çarpılması sonucunda aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
Doğru Cevap: "D" Marjinal ürün değeri
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi bir malın üretimini gerçekleştirmek için kullanılabilecek ara mallardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Emek
Soru Açıklaması
6.
Hiç üretim yapılmasa da firmanın karşılaması gereken giderlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Sabit maliyet
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki formüllerden hangisi toplam maliyetleri ( TC ) verir?
Doğru Cevap: "D" TVC + TFC
Soru Açıklaması
 

  • A) TFC / Q

  • B) TVC / Q

  • C) TC / Q

  • D) TVC + TFC

  • E) AVC + AFC

8.
Eksi değer aldığında, firmanın uzun dönemde üretimden ayrılmasına yol açan değişken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ekonomik kâr
Soru Açıklaması
9.
Rekabetçi bir işletmenin marjinal geliri, marjinal maliyetinden yüksek ise işletmenin kârını artırmak için gerçekleştirmesi gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Üretimi artırmak
Soru Açıklaması
10.
Rekabetçi bir firmanın kârını maksimize edeceği üretim koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" MR = MC
Soru Açıklaması
11.
Rekabetçi bir firmanın kısa dönem arz eğrisi, fiyatın aşağıdakilerden hangisinden yüksek olduğu üretim düzeyinden başlar?
Doğru Cevap: "B" Ortalama değişken maliyet
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi, ürünün fiyatı ile piyasaya sunulan ürün miktarı arasındaki ilişkiyi gösterir?
Doğru Cevap: "B" Arz eğrisi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi tekelci rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Piyasaya giriş ve çıkışın zor olması
Soru Açıklaması
14.
I.Kartel
II.Dirsekli talep
III.Fiyat liderliği
Yukarıdakilerden hangileri oligopol türleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
15.
I.Yasal engeller
II.Ölçek ekonomileri
III.Gerekli bir kaynağın yalnız bir firmanın kullanımında olması
Yukarıdakilerden hangileri tekel piyasasına girişin engelleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
16.
I.Tam fiyat farklılaştırması
II.Kısmi fiyat farklılaştırması
III.Miktarlar arası fiyat farklılaştırması
IV.Alıcılar arası fiyat farklılaştırması
Yukarıdakilerden hangileri tekelci bir firmanın yapacağı fiyat farklılaştırması türleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Yalnız II
Soru Açıklaması
17.
Tüketici dışındaki bir başkasının, malın ek biriminden elde ettiği faydaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Marjinal dışsal fayda
Soru Açıklaması
18.
Üreticiler ve üzerlerine maliyet yüklenen birimler tarafından maruz kalınan marjinal maliyete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Marjinal sosyal maliyet
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi dışlanamayan ve rakip olmayan mallara bir örnektir?
Doğru Cevap: "B" Boğaz manzarası
Soru Açıklaması
20.
Bir piyasa sisteminin mal ve hizmetleri ya bütünüyle ya da ekonomik olarak optimal bir biçimde sağlamadaki yetersizliğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Piyasa başarısızlığı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum