İktisada Giriş – 1 Dersi 2013 Güz Dönem Sonu Sınav Soruları

Admin
Mart 23, 2016
İktisada Giriş -1
2013 Güz Dönem Sonu Sınavı
1.
I. Faiz
II. Rant
III. Ücret
IV. Kâr

Rize’li bir kişinin, çay toplanması amacıyla sahip olduğu araziyi belirli bir süre için başkasına vermesi sonucu elde edeceği gelir yukarıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
2.
Sadece savaş uçağı üretilen ve okul inşa edilen bir ekonomide, 60 adet savaş uçağı üretilirken 100 adet okul inşa edilebilmekte, üretilen savaş uçağı sayısı 100’e çıkarıldığında ise inşa edilen okul sayısı 40’a inmektedir. Buna göre, 1 adet daha fazla savaş uçağı üretmenin fırsat maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 2/3
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi ikame mallara örnektir?
Doğru Cevap: "E" Dolmuş-otobüs
Soru Açıklaması
4.
Talebin fiyat esnekliği aşağıdakilerden hangisine eşit olursa esnek olmayan talepten bahsedilir?
Doğru Cevap: "C" 0<ε<1
Soru Açıklaması
5.
Bir  firmanın ürettiği malın fiyatı %1 artınca arz ettiği mal miktarı %1’den biraz daha fazla artmaktadır. Bu durumda firmanın arz esnekliği aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" ε>1
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu emeğin ortalama ürününü verir?
Doğru Cevap: "E" TPP/L
Soru Açıklaması
7.
Bir firma girdilerini %20 oranında artırdığında, üretimde %25 oranında artış gerçekleşmektedir. Bu durumda ne tür bir getir i söz konusudur?
Doğru Cevap: "E" Ölçeğe göre artan getiri
Soru Açıklaması
8.

Kısa dönemde, marjinal maliyetlerdeki artış, emeğin marjinal ürününü nasıl etkilemektedir?

Doğru Cevap: "A" Emeğin marjinal ürünü azalır.
Soru Açıklaması
9.
Kısa dönemde emeğin marjinal verimliliğinin azalması, iktisatta hangi kanunla açıklanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Azalan verimler kanunu
Soru Açıklaması
10.
Üretim miktarı bir birim artırıldığında ortaya çıkan maliyet artışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Marjinal maliyet
Soru Açıklaması
11.
Üretime bağlı olarak çizilen ortalama sabit maliyet eğrisinin şekli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Sürekli azalandır.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki eşitliklerden hangisi tam rekabet piyasasına özgü bir durumdur?
Doğru Cevap: "C" P=MC=MR=AR
Soru Açıklaması13.
Herhangi bir piyasa için kârın en yüksek noktasına ulaştığı üretim düzeyi durumu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" MR=MC
Soru Açıklaması
14.
Uzun dönemde rekabetçi bir firmanın denge durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Sadece bu denge noktasında marjinal maliyet eğrisi, ortalama toplam maliyet eğrisini mini-mumunda kesmektedir.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının sahip olduğu özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bu piyasadaki her bir firma diğer firmaların fiyat ve üretim kararlarını önemsemesi
Soru Açıklaması
16.
Tekelci bir firma için talebin fiyat esnekliği 1'den büyükse aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Firma fiyatını düşürdüğünde toplam gelir artar.
Soru Açıklaması


17.
Aşağıdakilerden hangisi tekel piyasasının varsayımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Piyasadaki her firma farklılaştırılmış bir ürün satar.
Soru Açıklaması
18.
Oligopol piyasasında her firmanın kârının sadece kendi fiyatına ve satış rakamlarına değil, diğer firmalarınkine de bağlı olmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Karşılıklı bağımlılık
Soru Açıklaması
19.
Malın aynı biriminin aynı anda birden fazla kişi tarafından tüketilememesi durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Tüketimde rakiplik
Soru Açıklaması

Malın aynı biriminin aynı anda birden fazla kişi tarafından tüketilememesi durumuna ne ad verilir?


20.
Bir kişinin kamu malından fayda elde etmesine karşın, kamu malının finansmanında herhangi bir maliyet yüklenmekten kaçınması durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Bedavacılık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum