İktisada Giriş 1.Deneme Testi

Admin
Mart 31, 2016
İktisada Giriş
1.Deneme Testi
1.
Klasik iktisatçılara göre, “görünmeyen el” ile ifade edilen olgu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fiyat mekanizması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide üretim faktörlerinin tamamının kullanmasına verilen addır?
Doğru Cevap: "D" Tam istihdam
Soru Açıklaması
3.
Bir ülkede yaşayan insanların yaşam standartlarının sürekli artması ile birlikte, üretim faktörlerinin miktar ve verimliliğindeki artışa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Ekonomik büyüme
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun ekonomi üzerindeki etkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yatırımlarda artma etkisi
Soru Açıklaması
5.
Ekonomik büyüme ile işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Okun yasası
Soru Açıklaması
6.
Bir mal veya hizmetin GSYH hesaplarına konu olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması zorunlu değildir?
Doğru Cevap: "E" Ara mal olmalı
Soru Açıklaması
7.
Devletin belirli bir organizasyon çerçevesinde çok sayıda üretilen mal ve hizmetlerle ilgili olarak gerekli ve ayrıntılı bilgileri toplayıp, bu verileri birleştirerek ve özetleyerek kamuoyuna açıklayabilmek için görevlendirmiş olduğu kamu kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Soru Açıklaması
8.
Firmaların ve devletin başka bir mal ya da hizmet üretmek üzere satın aldıkları nihai mal ve hizmetler için yapılan harcamalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Yatırım harcamaları
Soru Açıklaması
9.
Reel gayri safi yurtiçi hasıla, nominal gayri safi yurtiçi hasıladan daha küçük bir değere sahip ise aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
Doğru Cevap: "B" Fiyatlar artmıştır
Soru Açıklaması
10.
Ülkeler arasında daha doğru bir refah karşı- laştırması yapabilmek için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından geliştirilen endeks aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İnsani Gelişme Endeksi
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi tüketimi belirleyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Teknolojik gelişmeler
Soru Açıklaması
12.
Bir ekonomide nominal faiz oranı %50, enflasyon oranı %20 ise, reel faiz oranı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 30
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi marjinal tüketim eğilimi (MPC) ile marjinal tasarruf eğilimi (MPS) arasındaki ilişkiyi gösterir?A
Doğru Cevap: "E" MPC + MPS = 1
Soru Açıklaması
14.
Konutlar, konut dışı binalar, makine ve teçhizat aşağıdakilerden hangisi kapsamında değerlendirilir?
Doğru Cevap: "E" Sermaye malları
Soru Açıklaması
15.
Keynesyen teoriye göre tüketim fonksiyonunun eğimi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Doğru Cevap: "A" Marjinal tüketim eğilimi
Soru Açıklaması
16.
Reel milli gelirdeki artışa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İktisadi büyüme
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyüme sürecindeki iktisadi ajanlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Merkez Bankası
Soru Açıklaması
18.
Yıllık büyüme oranının %5 olduğu bir ekonomide, kişi başına düşen gelir kaç yıl sonra iki katına çıkar?
Doğru Cevap: "D" 14
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi “iktisadi büyüme oranı”nı vermektedir?
Doğru Cevap: "A" Toplam faktör büyüme oranı + Üretim faktörlerinin büyüme oranı
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi finansal sermaye olarak değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "D" Fabrika
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum