İktisada Giriş -1 2015 Güz Ara Dönem Sınav Soruları

Admin
Mart 24, 2016
İktisada Giriş -1
2015 Güz Ara Dönem Sınavı
1.
Aşağıdakilerden hangisinin yaptığı iş, üretilen çıktı bakımından diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "C" Sanayici
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi bir iktisadi mal değildir?
Doğru Cevap: "E" Hava
Soru Açıklaması
3.
Bir malın iktisadi bir mal olarak tanımlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
Doğru Cevap: "D" Fiyatı sıfır iken bile talep edilen miktarın arz edilen miktardan büyük olması
Soru Açıklaması
4.
Sermayenin kullanılması karşılığında yapılan ödemelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Faiz
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi iki ürün üreten bir ekonomide bir üründen daha fazla üretebilmek için her defasında diğerinden daha fazla miktarda vazgeçilmesi zorunluluğunu ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Artan fırsat maliyeti
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisi üzerinde bir harekete neden olur?
Doğru Cevap: "E" Mal fiyatının değişmesi
Soru Açıklaması
7.
Talep edilen miktar nedir?
Doğru Cevap: "A" Tüketicilerin belli bir dönemde, satın almaya niyetli ve satın alma gücüne sahip olduğu mal miktarıdır.
Soru Açıklaması
8.
Piyasada oluşan fiyat, piyasayı temizleyen fiyattan yüksek olduğunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Doğru Cevap: "C" Arz fazlası
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi, bir malın fiyatı arttığında, hem söz konusu maldan hem de diğer mallardan satın alınabilecek miktarların azalacağını ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Gelir etkisi
Soru Açıklaması
10.
Gelir arttığında talebi azalan mallara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Düşük mal
Soru Açıklaması
11.
Y malının fiyatındaki yüzde değişmenin X malının talep edilen miktarında ne kadarlık bir değişmeye neden olacağını gösteren katsayıya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Çapraz talep esnekliği
Soru Açıklaması
12.
Bir hastanede gerçekleştirilen aşağıdaki operasyonlardan hangisinde fiyat esnekliği diğerlerine göre daha düşüktür?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki durumlardan hangisi bir mal için talebin fiyat esnekliğinin yüksek olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "D" Malın fiyatı %10 artınca talep edilen miktar %25 azalmıştır.
Soru Açıklaması
14.
A firmasının ürettiği battaniyelerin fiyatının kışın da gelmesiyle birlikte yüzde 25 artması ve firmanın da üretimini yüzde 5 artırması durumunda, söz konusu mala ait arz esnekliği yüzde kaç olur?
Doğru Cevap: "B" 0,2
Soru Açıklaması
15.
Bir talep eğrisinin fiyat eksenine paralel bir doğru olması durumunda talebin fiyat esnekliğinin değeri nedir?
Doğru Cevap: "B" 0
Soru Açıklaması
16.
Ürün miktarındaki değişme karşısında belirli bir süre için miktarı değişmeyen girdilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Sabit girdiler
Soru Açıklaması
17.

Azalan marjinal fayda varsayımı altında, aşağıdaki durumlardan hangisinde toplam fayda maksimum olur?

Doğru Cevap: "C" Marjinal faydanın sıfır olduğu
Soru Açıklaması
18.
MPPL / PL = MPPK / PK denkliği aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "B" İki girdi kullanan bir firma için optimal faktör bileşimini
Soru Açıklaması
19.
Faydasını maksimize eden bir tüketicinin dondurma ve bisküvi tüketmesi durumunda bu tüketici için her iki ürünün de marjinal faydasının aynı olduğu biliniyorsa, dondurmanın birim fiyatının 5 Türk Lirası olduğu koşulda bisküvinin birim fiyatı kaç Türk Lirası olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
20.
Bir girdinin marjinal fiziki ürünü ile ürünün piyasa fiyatının çarpılması sonucunda aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
Doğru Cevap: "A" Marjinal ürün değeri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum