İktisada Giriş -1 2014 Güz Dönem Sonu Sınavı

Admin
Mart 29, 2016
İktisada Giriş -1
2014 Güz Dönem Sonu Sınavı
1.
Belirlenmiş hedeflerle bu hedeflere ulaşmak için kullanılan kaynakların birbirine oranına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Verimlilik
Soru Açıklaması
2.
“Yönetim, sabit varlıkların tarihi maliyetle kaydedildiğini, maliyetin uygun muhasebe dönemlerine amortisman yoluyla dağıtıldığını iddia ettiğinde”, bu yönetimin hangi savına girmektedir?
Doğru Cevap: "B" Değerleme ve dağıtım
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi denetim süreci evrelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Finansal tabloların hazırlanması ve yorumlaması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi İç Denetimin Uluslararası Mesleki Uygulama Standartlarının amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı uygulamasının yararlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bilgilerin çelişmesini sağlamak
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi BT kontrol faaliyetleri temel kategorilerinden biri olan “işletme düzeyi kontrolleri” kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Eğitim-öğretim
Soru Açıklaması
7.
Farklı şehirlerdeki satış elemanları, müşterilerinden aldıkları siparişler için o andaki stok durumunu bilgisayarlarından soruşturup siparişlerini girmeleri aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "E" Çevrim içi gerçek zamanlı işleme
Soru Açıklaması
8.
Kullanıcının özel uygulamalarına ilişkin gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmış programlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Uygulama yazılımı
Soru Açıklaması
9.
BT ortamına özgü temel denetim adımlarından, BT ortamı kontrol testlerinin yapılmasından bir önceki adım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" BT temelli iç kontrolün değerlemesi ve risklerin belirlenmesi
Soru Açıklaması
10.
Denetçinin bilgi edinmek istediği ve aynı türden birimlerin oluşturduğu alan veya ana kütleye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Evren
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel örneklemenin, istatistiksel olmayan örneklemeye göre üstünlüklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yöntemin hata tahmini vermemesi
Soru Açıklaması
12.
Parasal birim örneklemesine başvuran denetçinin, denetlediği işletmeye ilişkin belirlediği bazı değerler aşağıdaki gibidir: Defter değeri: 400.000 Kabul edilebilir yanlışlık: 22.000 Beklenen hata: 7.000 Genişleme faktörü: 2 Bu bilgilere göre denetçinin örneklem büyüklüğü kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 50
Soru Açıklaması
13.
Örneklem sonuçları, hesap kalanlarında bir maddi hata olmadığını desteklemekle birlikte maddi bir hata olması riskine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yanlış kabul riski
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi nitelik örneklemesinde denetçinin öncelikle belirlemesi gereken noktalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kabul edilebilir sapma oranını belirlemek
Soru Açıklaması
15.
Denetçi, müşteri işletmede bilanço tarihinden sonraki ilk aylarda yapılmış olan satış iadeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisini öncelikle düşünmelidir?
Doğru Cevap: "C" Önceki aylarda yapılan satışlar fiktif olabilir.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi satış ve tahsilat işlemleri döngüsünde yer alan hesaplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Satılan malın maliyeti
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi satış ve tahsilat döngüsündeki işlemleri en iyi şekilde ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Satış işlemleri, tahsilat işlemleri, satış iadeleri ve ıskontoları, tahsilatlar, şüpheli alacaklar ve karşılıklar
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi denetim faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması için yapılan çalışmalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Denetim planının gözden geçirilmesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi gelecekteki olası belirsizlik durumlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" A) Büyük tutarlı borç hesapları
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi muhasebe denetiminin tamamlanma aşamasında yapılan işlemlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Bilanço tarihinden sonra meydana gelmiş ve işletmeyi büyük ölçüde etkileyecek işlemlerin olup olmadığının incelenmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum