Görüşme Teknikleri Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 2, 2016
Görüşme Teknikleri Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi etkin dinleyicilerin temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Karşıdaki kişi konuşurken yargı içeren geri bildirimler vermesi
Soru Açıklaması
2.
Günümüzde sosyal medya araçlarını kullanmak aşağıdaki iletişim öğelerinden hangisini olumlu etkileyerek az zamanda daha çok kişiye ulaşmayı sağlar?
Doğru Cevap: "B" Kanal
Soru Açıklaması
3.
Bilgilerin görüşülen kişi tarafından aktarılması ve görüşmeci tarafından değerlendirilmesi sırasında her iki tarafında objektifliğini kaybetmesini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Kişisel yanlılık
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi yapılandırılmış görüşmenin sakıncalarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Görüşmeciye tanıdığı esnekliğin az olması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi görüşme yapan uzmanın kişisel başarısında doğrudan etkili olan bireysel özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Etnik köken
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Sosyal Çalışmacılar Birliğinin görüşünü temel alan uygulama ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Uygulamalarda kurumun yararının önde tutulması
Soru Açıklaması
7.
Büyük oranda gelişim psikolojisi bilgilerinden yararlanan ve görüşmeyi bir yardım süreci olarak ele alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İşlevsel yaklaşım
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi görüşmeye dayanak oluşturan yaklaşımlardan biri olan problem çözme yaklaşımının ilk aşamasıdır?
Doğru Cevap: "D" Problemin tanınması ve tanımlanması
Soru Açıklaması
9.
Alfred Kadushin ve Goldie Kadushin’in görüşmenin aşamaları sınıflamasına göre, başlangıç aşamasının özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Başvuran ile görüşmeci arasında ilişki kurulması
Soru Açıklaması
10.
Görüşme değer ve tekniği olarak empatinin en önemli getirisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Başvuranda anlaşıldığı duygusu yaratır.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Gerard Egan’a göre görüşmenin ikinci aşaması olan danışanların uygulanabilir amaçlar belirlemelerine yardım etmenin alt görevlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Danışmanların olasılıklardan seçimlere geçmelerine yardımcı olmak
Soru Açıklaması
12.
Görüşmelerde kullanılan not alma yönteminde aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Kelimesi kelimesine not alma
Soru Açıklaması
13.
Görüşme verilerinin soru-cevap şeklinde sunulduğu rapor formatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bilgi verici format
Soru Açıklaması
14.
Görüşmelerde ses kayıt cihazını kullanmanın sağlayacağı yarar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Stratejik notlar üzerine konsantre olunmasını sağlar.
Soru Açıklaması
15.
Görüşmecinin bir görüşme raporu hazırlarken verilen yanıtları yanlış anlamasından ortaya çıkan hata aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Derleme hatası
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi çocukla görüşmenin temel nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Çocuğun fiziksel özelliklerinin belirlenmek istenmesi
Soru Açıklaması
17.
“İşitme engeli bir tanı kategorisi değil bir kültürdür” görüşünü savunan uzmanlar bu görüşü hangi modele dayandırmaktadırlar?
Doğru Cevap: "A" Azınlık modeli
Soru Açıklaması
18.
Görüşme sırasında görüşmecinin görüşülene kendiyle ilgili benzer birol ay anlatması aşağıdaki etik ilkelerden hangisiyle bağdaşmaz?
Doğru Cevap: "A" Yönlendirmemek
Soru Açıklaması
19.
Sosyal hizmetlerde etik karar verme sürecinin ilk basamağında yapılan iş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Etik sorun ve gerçekleştiği bağlam belirlenir.
Soru Açıklaması
20.
Belli bir grup yada ülke içindeki insanların nasıl davranmaları gerektiğini gösteren yazılı kurallara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Etik Kod
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum