Görsel Sanatlar Eğitimi Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 1, 2016
Görsel Sanatlar Eğitimi Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönem görsel sanatlar eğitiminin çocuklara katkıları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Çocukların yeteneklerini geliştirerek,güzelresimyapmalarını sağlaması
Soru Açıklaması
2.
Disipline dayalı sanat eğitiminin öncüsü olarak kabul edilen sanat eğitimcisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Eisner
Soru Açıklaması
3.
Öğretmenlerin, çocuklarla sanatsal çalışmaları hakkında konuşurken onlara"Ne görüyorsun?" sorusunu sordukları aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tanımlama
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki resim tekniklerinden hangisi renklerin kolaylıkla birbirine karışarak farklı renkler ve tesadüfi estetik biçimler oluşturmasını sağlar?
Doğru Cevap: "C" Suluboya
Soru Açıklaması
5.
Okul öncesi dönemde,çocukların canlı,hareketli ve enerjik bir yapıya sahip olmaları,fakat bir o kadar da çabuk sıkılmaları durumu aşağıdaki hangi teknikle daha kolay çözülebilir?
Doğru Cevap: "D" Karışık teknik
Soru Açıklaması
6.
I.Kafa her zaman daha büyüktür.
II.Resimlerinde, çocuğun kendisini tanımlamasına ilişkin birtakım ipuçları yakalanabilir.
III.Çocukların kendi resimlerini çizerkenkendilerine ilişkin bir takım özellikleri ortayaçıkarabileceklerietkinliklere yer verilmesiönemlidir.
IV.Çocuklardan, kendilerini tanımlayan ya da tanıtanresimler çizmeleri istenebilir.


Yukarıdaki açıklamalar çocuğun hangi yaşdöneminin özelliklerine örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "E" 4-5 yaş dönemi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönem çocuklarına uygulatılan üç boyutlu çalışmalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kolaj
Soru Açıklaması
8.
Sanat öğretimi etkinliklerinin internet üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayan öğretim ortamlarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İnternet destekli öğretim ortamları
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli ortamlarda,çocuklarda görsel sanatlar öğretiminin desteklenmesi amacıyla kullanılan uygulamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kaplama etkinlikleri
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi teknoloji destekli öğretim geliştirme sürecinin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Öğretim hızının belirlenmesi
Soru Açıklaması
11.
CD içeriğinde kullanılan yön düğmeleri ve animasyonların konumları ile arka plan ve diğer görsel öğelerin renkleri arasındaki ilişkiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Uyum
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi teknoloji destekli sanat öğretiminin niteliğini ortaya koyan ölçütlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kullanıcının tercihlerinin geri planda olması
Soru Açıklaması
13.
‘‘Okulun yaşamdan ayrı bir parça olarak görülmesi yerine, gerçek yaşamla bütünleşmesiyle çocukların deneyimlerinin daha anlamlı olabileceğini belirten’’ eğitim bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" John Dewey
Soru Açıklaması
14.

Disiplinler arası yaklaşıma uygun ders içerik ve tasarımın ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Soruların geliştirilmesi
Soru Açıklaması
15.
Sanat eğitiminin çocuğa etkisini psikolojik yönden inceleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sanat çocukların içsel dünyasının bir yansıması olarak görülür.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi görsel sanatlar eğitiminde disiplinler arası yaklaşımın öğrencilere sağladığı katkılardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Motivasyon eksikliğini artırmaktadır.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi bir görsel sanatlar öğretim programının değerlendirilmesi sürecinde göz önüne alınması gereken ölçütlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Öğretmen nitelikleri
Soru Açıklaması
18.
Öğrencilerin amaçlanan kazanımları elde etme düzeylerinin düzenli bir biçimde değerlendirilmesine olanak veren değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İzlemeye dönük değerlendirme
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönem görsel sanatlar eğitiminin değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken yeterliliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ara renkleri kullanmamayı öğrenme
Soru Açıklaması
20.
Görsel sanatlar eğitiminde değerlendirme süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Değerlendirme bireysel özelliklere göre düzenlenir ve gerçekleştirilir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum