Davranış Bilimlerine Giriş Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Ocak 11, 2019
Davranış Bilimlerine Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerin hangisinde güdü kuramları ile kuramlara ait önermeler doğru eşleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Freud'un içgüdü yaklaşımı - İçgüdüler bilinçdışı güdülenmiş dürtülerdir.
Soru Açıklaması
2.

Problem çözme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Problem çözme becerisi, en çok matematik problemleri sözkonusu olduğunda önem kazanır.
Soru Açıklaması
3.

Daha önceki test sınavında başarısız olan bir öğrencinin sınav sorularının test olduğunu görünce kaygılanması ne tür tepkiye bir örnektir?

Doğru Cevap: "A" Koşullu
Soru Açıklaması
4.

Bir telefon numarasını gruplandırılarak akılda tutma yoluna gitmek, aşağıdaki süreçlerden hangisinin işleyişini kolaylaştırır?

Doğru Cevap: "E" Kısa Süreli Belleğe alma
Soru Açıklaması
5.

Psikoanalitik Kuram'da kişilik gelişiminin en önemli faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Libido adı verilen psişik enerji
Soru Açıklaması
6.

Freud'un insan zihnini bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı olarak üç katmana ayırdığı modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Topografik Zihin
Soru Açıklaması
7.

Kişilik ve mizaç arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Mizaç, kişinin doğuştan gelen ve değişmez özelliklerini betimler, kişilik ise nispeten daha değişkendir.
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi savunma mekanizmalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Ruminasyon
Soru Açıklaması
9.

Stres ile ilgili Transaksiyonel Model'i açıklayan aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Stresörü tanımlayan şey kişinin ona ilişkin yaptığı değerlendirmelerdir.
Soru Açıklaması
10.

Tutum ve davranış arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Tutum, gözlenebilen bir davranış değil; davranışa hazırlayıcı bir eğilimdir.
Soru Açıklaması
11.

Tutumların hangi özelliği "basit" veya "karmaşık" olarak nitelendirilmelerine neden olmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Tutumun içinde bulunan öğe sayısı
Soru Açıklaması
12.

Her bireyin g faktörü olarak adlandırılan genel bir zekâ faktörüne sahip olduğunu savunan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Spearman
Soru Açıklaması
13.

4 yaşında bir çocuğun konuşmayı öğrenmiş olmasına rağmen konuşmadığı anlaşılmış ve ödüllerle konuşması sağlanmıştır. Yukarıdaki örnek aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "B" Gizil öğrenme
Soru Açıklaması
14.

Oyuncaklarını paylaşınca annesinin onu alkışladığını gören bir çocuğun, her alkış almak istediğinde daha çok oyuncağını paylaşması öğrenme kuramlarından hangisi ile açıklanır?

Doğru Cevap: "B" Edimsel Koşullanma
Soru Açıklaması
15.

Kestane kokusunu duyan bir bireyin aklına kış mevsiminin gelmesi ve üşüdüğünü hissetmesi örneğinde koşullu uyaran aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Kestane kokusu
Soru Açıklaması
16.

Kişilerin kendi eylemlerinden büyük oranda sorumlu olduğunu, kendilerini geliştirmek için uğraş verdiklerini savunan kişilik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Fenomenolojik
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi dışa dönük kişilerin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Çekingen olma
Soru Açıklaması
18.

Psikanalitik kurama göre doğuştan var olan ve bilinçaltında yer alan, kalıtımsal dürtü ve arzuları içeren kişilik bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" İd
Soru Açıklaması
19.

Stres altında olan bir kişinin arkadaşlarıyla vakit geçirerek, onlarla dertleşerek stresiyle mücadele etmesi aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

Doğru Cevap: "C" Sosyal destek almak
Soru Açıklaması
20.

Bireyin ailesinin beklentilerini karşılamak için iş aramaya başlaması planlanmış davranış kuramına göre hangi kavram ile ifade edilir?

Doğru Cevap: "A" Öznel değerler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum