Çevre Sağlığı Bahar Dönem Sonu 3.Deneme Testi

Admin
Nisan 5, 2020
Çevre Sağlığı Bahar Dönem Sonu
3.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi nükleer bir reaktörün patlaması ile geniş bir alanda çevresel risk yaratan olaylara örnek teşkil etmektedir?

Doğru Cevap: "E" Çernobil patlaması
Soru Açıklaması
2.

Genellikle düz ve taban suyu yüksek,taban arazilerde teşekkül eden ve bitki örtüleri sık ve yüksek boylu olan arazi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Çayır
Soru Açıklaması
3.

Bir organizma veya populasyonun doğal olarak yaşadığı ve aranıldığı zaman bulunduğu yere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Habitat
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi insan sağlığını etkileyen fiziksel faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Mikroorganizmalar
Soru Açıklaması
5.

Çevre planlaması ile ilgili karar verme süreçlerinde ekonomik değerlendirme yöntemlerinden olan ve birden fazla parametrenin aynı anda değerlendirildiği teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Çoklu kriter analizi
Soru Açıklaması
6.

Enerji elde edilmesinde nükleer enerji sistemlerinin kullanımı aşağıdakilerden hangisinin azaltılmasında etkin bir rol oynar?

Doğru Cevap: "A" Karbondioksit
Soru Açıklaması
7.

Yanma reaksiyonu ile enerji veren yakıtlar içerisinde en fazla bulunan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Karbon
Soru Açıklaması
8.

Güneş enerjisinden yararlanarak doğrudan elektrik üreten güneş pillerinin çalışma prensibi aşağıdakilerden hangisine dayanır?

Doğru Cevap: "C" Fotovoltaik etki
Soru Açıklaması
9.

Hava kirliliğinin etkilerinin en çok görüldüğü atmosfer katmanları aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Troposfer ve stratosfer
Soru Açıklaması
10.

Bir proses, fabrika, baca veya havalandırma sisteminden açığa çıkan ve atmosfere karışan atık gaz içerisindeki kirletici bileşen derişimi, bileşimi, fiziksel özellikleri ve gaz akış hızı ölçümüne ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Kaynak veya emisyon ölçümü
Soru Açıklaması
11.

Emisyon ölçümleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Kirletici bileşenin derişimi ve bileşimi hakkında bilgi vermez.
Soru Açıklaması
12.

Genellikle aynı noktadan değişik zamanlarda alınan anlık su örneklerinin debileriyle orantılı olarak karıştırılmasıyla hazırlanan su numunesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Kompozit
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdaki işlemlerden hangisi atık su arıtımında kullanılan membran süreçlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Adsorpsiyon
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi sulardaki çözünmüş oksijenin tayin edilmesinde kullanılan metotlardan biridir?

Doğru Cevap: "B" Winkler metodu
Soru Açıklaması
15.

Atık yönetiminde takip edilmesi gereken hiyerarşik sistemde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Doğru Cevap: "C" Düzensiz depolama
Soru Açıklaması
16.

Doğada rahatlıkla bozunabilen ve hoş olmayan kokular oluşturan atık türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Organik atıklar
Soru Açıklaması
17.

Organik atıkların, termofilik sıcaklıkların sağlanabildiği koşullar altında, biyolojik olarak bozunması ve atığın stabilizasyonuyla, çevreye zararlı etkilerinin olmadığı kararlı bir ürün ve ısı açığa çıkması olayına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Kompostlama
Soru Açıklaması
18.

Su kalitesi açısından Akdeniz’in kaderinin Karadeniz’inkinden farklı olabilmesi için 1976’da Akdeniz’i Kirliliğe Karşı Korumak İçin başlatılan çabalar aşağıdaki toplantıların hangisinde ele alınmıştır?

Doğru Cevap: "A" Barselona Konvansiyonu
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası boyutta hizmet veren Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) görevleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Tüm bilimsel aktivitelerin geliştirilmesine yönelik işbirliklerini kolaylaştırmak
Soru Açıklaması
20.

Biyolojik çeşitliliğin korunması ve biyolojik kaynakların sürdürülebilir biçimde kullanımı için gerekli unsurların temel alındığı yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Ekolojik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum