Çevre Sağlığı Bahar Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Nisan 5, 2020
Çevre Sağlığı Bahar Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

1987 yılında “Sürdürülebilir Kalkınma” kavramının ortaya konulduğu komisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Brundlant Komisyonu
Soru Açıklaması
2.

Günümüzdeki fotosentez mekanizmasının çalışması ilkel hücrelerde bulunan hangi molekülün varlığına bağlıdır?

Doğru Cevap: "C" Porfirin
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi bir organizma veya populasyonun ekosistem içindeki işlevini, adaptasyonunu ve fizyolojik tepkilerini belirtir?

Doğru Cevap: "C" Ekolojik niş
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi insan sağlığını etkileyen fiziksel faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Mikroorganizmalar
Soru Açıklaması
5.

Gerçek ölçeğinde uygulanan veya uygulanması planlanan bir sistemin, gerçeğine yakın bir tasarımla laboratuvar ortamında,daha küçük ölçekli olarak bilgisayar ortamında canlandırılmasına ve denenmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Simulasyon
Soru Açıklaması
6.

Rüzgar enerjisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Rüzgardan elde edilecek enerji rüzgar yönüne bağlıdır.
Soru Açıklaması
7.

Dünyanın en önemli enerji ve endüstri hammaddesi olan petrol hangi kompleks karışımdan oluşmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Hidrokarbonlar
Soru Açıklaması
8.

Milyonlarca yıl sürebilen ham petrol ve doğal gaz oluşumu sırasında meydan gelen bozunma işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Katajenez
Soru Açıklaması
9.

Azotlu bileşiklerin oksitlenmesi ile açığa çıkan ve asit yağmurları oluşturan bileşen aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Nitrik asit
Soru Açıklaması
10.

Hava kirliliğine neden olan ve boyutları 0,002 ile 100 mikron arasında değişiklik gösteren katı ve sıvı parçacıklar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Partikül madde
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi, azot oksit gazlarının oluşumunun kontrolünde kullanılan tekniklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Baca gazının dolaşıma geri verilmemesi
Soru Açıklaması
12.

Doğal döngüsü içinde suyun, madde taşınımını da gerçekleştirmesini sağlayan temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Çözücü özelliği
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi evsel atık sulardaki deterjanlarda bulunan ve ötrofikasyona neden olan parametrelerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Fosfor
Soru Açıklaması
14.

Su içerisinde hidroksit, karbonat ve bikarbonat olarak bulunan iyonlar suyun hangi parametresini belirler?

Doğru Cevap: "D" Alkalinite
Soru Açıklaması
15.

Atıkların ani bir reaksiyona girerek patlama şeklinde bir zarara yol açması aşağıdaki özelliklerden hangisine bağlıdır?

Doğru Cevap: "E" Reaktivite
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi türlerine ve kaynağına göre tehlikeli ve toksik atık grubuna dahil değildir?

Doğru Cevap: "C" Kentsel atıklar
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi atıkların kaynakta azaltılması için yapılabilecek uygulamalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Şarj edilmeyen pillerin kullanılması
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası boyutta hizmet veren Dünya Sağlık Örgütü’nün görevleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Tüm ülkelere sağlık hizmetlerini bizzat götürmek
Soru Açıklaması
19.

Biyolojik çeşitliliğin korunması ve biyolojik kaynakların sürdürülebilir biçimde kullanımı için gerekli unsurların temel alındığı yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Ekolojik
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliğin korunması ve biyolojik kaynakların sürdürülebilir biçimde kullanımı için gerekli olan unsurlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Organizmalara yeni genler eklenilmesi biyolojik çeşitliliği zenginleştireceğinden bu formlarıngelişiminin sağlanması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum