Çevre Sağlığı Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Nisan 5, 2020
Çevre Sağlığı Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.

Doğal çevre kalitesinin etkin yöntemlerle korunamadığı koşullarda ortaya çıkan çevre sorunlarına aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilemez?

Doğru Cevap: "A" Sulak alanların artması
Soru Açıklaması
2.

Günümüzde yeryüzünde karmaşık moleküllerin birikmemesinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Serbest oksijenin varlığı
Soru Açıklaması
3.

Ekosistemlerde enerji akımı ve enerji piramidi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" İkinci basamağın enerji üretimi ilk basamaktan daha fazladır.
Soru Açıklaması
4.

Risk değerlendiricileri ve yöneticileri ile diğer ilgili tarafların risk ve riske ilişkin faktörlere ait bilgileri paylaşması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Risk iletişimi
Soru Açıklaması
5.

Belli bir konum ve biçimi olan nesnelere ait grafik ve grafik olmayan verilerin toplanması, doğrulanması ve depolanması, bu verilerin veritabanı işlemleri, sorgulamaları dönüşümleri ve bilgisayar tabanlı kullanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Coğrafi bilgi sistemleri
Soru Açıklaması
6.

Belirli enerji türleri arasında gerçekleşen dönüşümlerin hangi yönde ve verimlilikte gerçekleşebileceği hangi bilim dalının yardımıyla belirlenebilir?

Doğru Cevap: "C" Termodinamik
Soru Açıklaması
7.

Enerji veren katılar oksijenle birleştiği zaman hangi kimyasal reaksiyon meydana gelmektedir?

Doğru Cevap: "B" Yanma
Soru Açıklaması
8.

Fosil yakıtlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Konvansiyonel enerji kaynağı değildirler.
Soru Açıklaması
9.

Ozon (O3) ve zararları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Traposferik ozon insan ve bitkilere zararlı değildir.
Soru Açıklaması
10.

Hava kirliliğine neden olan atmosferik partiküllerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Partiküllerin büyüklüğü, kirletici kaynakların belirlenmesi ve atmosferdeki kalış süreleri açısından önem taşımaz.
Soru Açıklaması
11.

Belirli bir süre boyunca, belli hacimdeki havanın filtre veya kimyasal bir çözelti şeklindeki tutma ortamından pompa yardımıyla geçirilmesi esasına dayanan, açık ortam örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Aktif (yarı otomatik)
Soru Açıklaması
12.

Su ve atıksu arıtımında kullanılan fiziksel arıtım ünitesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kaba ızgaralar
Soru Açıklaması
13.

İçme ve kullanma suyu şebekeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" İçme ve kullanma suyu şebekelerinde basınç önemli bir parametre değildir.
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik arıtım yöntemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Sedimantasyon
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi kompostlamanın ana amaç ve avantajlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Besin dengesini sağlamak
Soru Açıklaması
16.

Atık yönetiminde takip edilmesi gereken hiyerarşik sistemde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Doğru Cevap: "C" Düzensiz depolama
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi özel atık grubuna dahil değildir?

Doğru Cevap: "B" Pestisit ve gübre kapları
Soru Açıklaması
18.

Günümüzde enerji kaynakları çevresel etkileri ile birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Konvansiyonel enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ekosistemlerin korunması için önemlidir.
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi “ekolojik sürdürülebilirlik” kavramı içinde yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Teknolojinin sürekli ilerlemesi
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası boyutta hizmet veren Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) görevleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Tüm bilimsel aktivitelerin geliştirilmesine yönelik işbirliklerini kolaylaştırmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum