Çatışma ve Stres Yönetimi Bahar Dönem Sonu 3.Deneme Testi

demhat sayar
Ekim 30, 2017
Çatışma ve Stres Yönetimi Bahar Dönem Sonu
3.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik stresörlerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Boşanma
Soru Açıklaması
2.

Stres nedeni ile hipofiz bezinden salgılanması artan prolaktin aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Doğru Cevap: "C" Sertleşme güçlüğüne
Soru Açıklaması
3.

Yaşadığı trafik kazası sonrası başlayan ve 3 aydır devam eden kazanın sık sık aklına gelmesi, arabalara binememe, fren sesinden irkilme, uykusuzluk gibi şikayetleri olan bir kişinin yaşadığı ruhsal bozukluğa ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Travma sonrası stres bozukluğu
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi stresin psikolojik sonuçlarından biridir?

Doğru Cevap: "C" Kaygı
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi tükenme sendromuna yol açan “örgütsel yönetim ve işleyiş” ile ilgili faktörlerden biridir?

Doğru Cevap: "C" Liyakata bağlı olmayan yükselme olanakları
Soru Açıklaması
6.

İşe devamsızlık açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Örgütsel stres kayıp çalışma zamanlarının yaklaşık yarısından sorumludur.
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli stres durumunda ortaya çıkan “uzun dönem etkileri” nden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Çarpıntı
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel stresin sosyal sonuçlarından biridir?

Doğru Cevap: "B" Aile içinde kurulan iletişimde azalma
Soru Açıklaması
9.

Acil servise bayılma nedeniyle getirilen kadın hastanın,yapılan bir toplantıda insanların kendisine beklediği ilgiyi göstermedikleri için üzüldüğü, alınan öyküde ise grup içinde sürekli ön planda olma isteği, isteklerinin anında gerçekleşmesini beklemesi, çocuksu tepkileri, yalnız kendini düşünen yaklaşımları nedeniyle stresli durumlarda benzer bayılmaları olduğu öğrenilmiştir. Bu özellikler, aşağıdaki kişilik bozukluklarından hangisi ile ilişkilidir?

Doğru Cevap: "D" Histriyonik
Soru Açıklaması
10.

Psikiyatri polikliğine ailesi tarafından getirilen kişinin alınan öyküsünde büyü, fal ve astroloji gibi konulara herkesin gösterdiğinden daha farklı ve aşırı bir ilgi gösterdiği, konuşmalarının çoğu zaman belirsiz, ayrıntıcı, dolaylı ve mecazi olduğu, birinci derece akrabalar dışında hemen hiç yakın arkadaşının olamadığı öğrenilmiş ve uygunsuz ya da kısıtlı duygulanımı saptanmıştır. Bu özellikler aşağıdaki kişilik bozukluklarından hangisi ile ilişkilidir?

Doğru Cevap: "D" Şizotipal
Soru Açıklaması
11.

“B davranış tipi” ne sahip bireylerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Başladıkları işi sonlandırmadan başka işe girişmezler.
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdaki olumsuz düşünce kalıplarından hangisinde eldeki bilginin sadece küçük bir kısmına bakarak yargıya varılır?

Doğru Cevap: "D" Seçici soyutlama
Soru Açıklaması
13.

Karşı tarafın yerine kişinin kendini koyarak söylenenlerin duygusal bileşenlerini anlamaya çalışmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Empati kurarak dinleme
Soru Açıklaması
14.

Zaman yönetiminde atılması gereken öncelikli adım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Zaman çizelgesi yapmak
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdaki stresle baş etme stratejilerinden hangisi davranışsal yöntemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Olumsuz düşüncelerin yeniden yapılandırılması
Soru Açıklaması
16.

Problem çözme sürecinde birinci adım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Probleme yaklaşım
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi rol sorunlarının yarattığı stresle başa çıkmak için alınabilecek önlemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Otokratik yönetime geçiş
Soru Açıklaması
18.

Yöneticilerin işleyişe katılımı destekleyici ve ast-üst arası iletişim engellerini yok edici önlemler alması hangi tür stres önleme programının kapsamına girer?

Doğru Cevap: "A" Örgütsel yapıya ilişkin düzenlemeler
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi işin yapılış şeklinden kaynaklanan çatışmayı ortadan kaldırmak için uygulanacak örgütsel tedbirlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Belirginleştirme yöntemi
Soru Açıklaması
20.

Gelişme ihtiyacı düşük çalışanlar için en doğru iş tasarımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Az sorumluluk, ileri uzmanlaşma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum