Çatışma ve Stres Yönetimi Bahar Dönem Sonu 2.Deneme Testi

demhat sayar
Ekim 30, 2017
Çatışma ve Stres Yönetimi Bahar Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi kişiliği oluşturan temel faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Örgüt
Soru Açıklaması
2.

Ruhsal çöküntü ile birlikte düşünme süreçlerini etkileyen, sosyal işlevlerde bozukluğa neden olan duygu durum bozukluğuna ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Depresyon
Soru Açıklaması
3.

Herkesten farklı, olağanüstü ve çok özel bir kişi olduklarını düşünen kişilik bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Narsistlik
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi tartışma becerilerinden biridir?

Doğru Cevap: "D" Kendini ortaya koyabilme
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi bireyle doğrudan ilgili bir stres faktörüdür?

Doğru Cevap: "D" Kişilik özelliği
Soru Açıklaması
6.

Duygularında kararsızlıklar, davranış ve ilişkilerinde tutarsızlıklar ve dürtüsellikle karakterize edilen kişilik bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Borderline
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel stresin kısa dönem tepkilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Migren
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bir stres etmenidir?

Doğru Cevap: "C" Aile içi çatışma
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi stresin örgütler üzerindeki etkilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Örgütsel bağlılığın artması
Soru Açıklaması
10.

Bireysel stres yönetiminde aşağıdakilerden hangisi sık kullanılan olumsuz düşünce kalıplarından biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Aşırı ısrarcılık
Soru Açıklaması
11.

Örgüt taleplerini ve onların bireyler üzerindeki etkilerini olumlu hale getirmeyi amaçlayan programlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Amaç belirleme faaliyetleri
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi rol çatışmalarının sonuçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Rol belirsizliği
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir zaman yönetimi için atılması gereken adımlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Aşırı genelleştirmek
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemede bir sosyal destek görevi sağlamaz?

Doğru Cevap: "B" İş toplantıları
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi C kümesi kişilik özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "D" Çekingenlik
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı azaltma tekniklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Bilişsel yöntem
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi yabancılaşmaya yol açan işyeri etmenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Kararlara katılım
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi tükenmişliğe yol açan işle ilgili faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" İşe geç gelme
Soru Açıklaması
19.

Karşı tarafın yerine kendini koyarak söylenenlerin duygusal bileşenlerini anlamaya çalışmaya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Empati kurarak dinleme
Soru Açıklaması
20.

Çalışma hayatımızda belirlenmiş ya da belirlenmemiş rol ve görevleri yerine getirirken ortaya çıkan durumların yarattığı stres faktörlerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Örgütsel stres kaynakları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum