Çatışma ve Stres Yönetimi Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Ekim 30, 2017
Çatışma ve Stres Yönetimi Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.

Problem çözme sürecinde birinci adım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Probleme yaklaşım
Soru Açıklaması
2.

Strese kaşı verilen yanıtta önemli rol oynayan beyin yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Hipofiz
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi stres önleme programlarının amaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Stres alt yapısını belirlemek
Soru Açıklaması
4.

Amaçlara ve hedeflere ulaşmak için zamanı verimli kullanma çabasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Zaman yönetimi
Soru Açıklaması
5.

Örgüt taleplerini ve onların bireyler üzerindeki etkilerini olumlu hale getirmeyi amaçlayan stres önleme programı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Amaç belirleme faaliyetleri
Soru Açıklaması
6.

Öğrenme ve başarma duyguları gibi yüksek düzeyde motivasyon sağlayan faktörleri işin yapısı içinde bir araya getirmeyi amaçlayan iş tasarım sürecine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" İş zenginleştirme
Soru Açıklaması
7.

En stres yaratıcı durumun, tutarsız davranışlarını çekemeyen ve onların çelişkili davranışlarına tepki gösteren insanlarla bir arada bulunmak olduğu kişilik özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Borderline
Soru Açıklaması
8.

Yetki ve başarı ihtiyacında olan bir kişinin yoğun bir iş ortamına getirilmesiyle hayal kırıklığına uğraması ve işe karşı ilgisiz kalması, kişiliği oluşturan temel faktörlerden hangisiyle ilgilidir?

Doğru Cevap: "B" Durumsallık faktörü
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik şiddet uygulanmasında, bireyin kişisel itibarı üzerinde etkili olan faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Kişiye anlamsız işler verilmesi
Soru Açıklaması
10.

Eldeki bilginin sadece küçük bir kısmına bakarak yargıya varılan olumsuz düşünce kalıbı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Seçici soyutlama
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi, B kümesi kişilik özellikleri arasında ver almaz?

Doğru Cevap: "D" Çekingen
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi, iş hayatında strese etki eden faktörler arasında ilk sıradadır?

Doğru Cevap: "B" Bireysel stres kaynakları
Soru Açıklaması
13.

Kişinin stres etkeniyle karşı karşıya kalacak provalar yaptığı davranışsal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Maruz bırakma
Soru Açıklaması
14.

Kişinin gözlerini kapatarak kendisini huzurlu hissettiği bir mekanda hayal etmesi olarak tanımlanan stresle baş etme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" İmajiner gevşeme
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi stresin psikolojik sonuçlarından biridir?

Doğru Cevap: "C" Tükenme sendromu
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel stresin davranışsal sonuçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Sosyal yalıtım
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi yabancılaşmaya neden olan faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Çalışanların güvenliksiz davranışları
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi, eklem romatizmasının belirtilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Böbrek yetmezliği
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi, gelişimsel stres kaynaklarından biridir?

Doğru Cevap: "E" Ergenlik dönemi
Soru Açıklaması
20.

İşe devamsızlıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Evliler bekârlara göre daha az devamsızlık yapar.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum