Çalışma Yaşamının Denetimi Bahar Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Kasım 9, 2016
Çalışma Yaşamının Denetimi Bahar Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

Denetim örgütlenmesinin genellikle coğrafi bölge temeline dayandırıldığı iş denetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Genel denetimci sistemler
Soru Açıklaması
2.

161 sayılı İş Sağlığı Hizmetlerine ilişkin ILO sözleşmesi, TBMM tarafından kaç yılında kabul edilmiştir?

Doğru Cevap: "E" 2004
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi İş Teftişi Tüzüğü ve İş Teftiş Kurulu Yönetmeliğine göre iş müfettişlerinin görev alanına girmez?

Doğru Cevap: "B" İşçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkları çözümlemeyipkarara bağlamak
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamında iş denetiminin ikincil görevleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "E" İstihdam
Soru Açıklaması
5.

İş güvenliği denetimi konusundaki yetkisi, direkt olarak tanınmayıp çevre sağlığı ile ilişkilendirilerek sınırlı ve dolaylı şekilde tanınan idari birim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sağlık Bakanlığı
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda ihbar ve şikâyet olması durumunda yapılan teftiş türüdür?

Doğru Cevap: "C" İnceleme Teftişi
Soru Açıklaması
7.

Sendika ve konfederasyonların nitelikleri gereği demokratik kuruluşlar olmalarından kaynaklanan ve kendi üyeleri ya da organları aracılığı ile denetlenmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

Doğru Cevap: "A" İç Denetim
Soru Açıklaması
8.

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak kurulan ve Cumhurbaşkanı’nın talebi üzerine her türlü işçi ve işveren kuruluşunda denetim yapma yetkisine haiz olan kurul aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Devlet Denetleme Kurulu
Soru Açıklaması
9.

Sosyal Sigortalar Sağlık Yüksek Kurulu kendisine incelenmek üzere gönderilen dosya ve evrakları engeç kaç ay içerisinde sonuçlandırmalıdır?

Doğru Cevap: "C" 3 ay
Soru Açıklaması
10.

5502 sayılı SGKK hükümlerine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun çalışma yaşamının denetimi işlevini yerine getirmekle yükümlü olan birim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulunu oluşturan birimlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi denetmen ve denetmen yardımcılarının görevleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" İşyerinde kanunda öngörülen sayıda özürlü çalıştırılıp çalıştırılmadığını denetlemek.
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin görevleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi personelinin işbirliği içinde çalışmasını sağlamak
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında işverenler için öngörülmüş yükümlülüklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımları verilen talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanmak
Soru Açıklaması
15.

Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, iş yeri hekimleri ayda en az kaç saat çalıştırılmalıdır?

Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi, işyeri hekimlerinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik hükümlerine göre, işyeri hekimliği hizmeti vermek üzere yetkilendirilen Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimdir?

Doğru Cevap: "E" Toplum Sağlığı Merkezleri
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi İş Teftişi Tüzüğü ve İş Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde iş denetimi açısından ön görülen iki temel görev alanıdır?

Doğru Cevap: "A" İşin yürütümü-İş sağlığı ve güvenliği
Soru Açıklaması
18.

1980’lerden sonra devletin sosyo-ekonomik konumunun sorgulanması süreci ile birlikte aşağıdaki kavramlardan hangisinin rol ve işlevleri yeniden tanımlanmaya çalışılmıştır?

Doğru Cevap: "E" Sosyal devlet
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu tarafından yürütülen iş denetim sistemi kapsamında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" İşyeri sağlığı ve güvenliği
Soru Açıklaması
20.

İş gücünü koruma yaklaşımlarındaki değişime bağlı olarak, tepkisel iş denetimleri yerini hangi denetim şekline bırakmıştır?

Doğru Cevap: "B" Önleyici denetim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum