Çalışma Yaşamının Denetimi Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Çalışma Yaşamının Denetimi Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.

Bir şeyin doğrusunu bulmak amacıyla her yönden soruşturulması anlamına gelen kavrama ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Teftiş
Soru Açıklaması
2.

Müfettişlerin atanmasını öngören ilk yasa niteliğindeki Fabrikalar Yasası kaç yılında kabul edilmiştir?

Doğru Cevap: "A" 1833
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdaki Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerinden hangisi sanayide ve ticarette iş denetiminin uluslararası dayanağını oluşturur?

Doğru Cevap: "E" 81 sayılı
Soru Açıklaması
4.

İş Teftiş Tüzüğü kaç yılında kabul edilmiştir?

Doğru Cevap: "B" 1979
Soru Açıklaması
5.

İşyerinde işçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürecek hususlar ile iş kazası ve meslek hastalığı sebeplerini tespit ve önlemeye yönelik olarak iş sağlığı ve güvenliği mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığı açısından yapılan teftişe ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Genel Teftiş
Soru Açıklaması
6.

İşverenlerle idare arasında doğan uyuşmazlıklar aşağıdaki mahkemelerden hangisinde çözümlenir?

Doğru Cevap: "D" İdare Mahkemesi
Soru Açıklaması
7.

Yurt güvenliği için gerekli maddeler üreten işyerlerinin denetim ve teftişi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri
Soru Açıklaması
8.

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak kurulan ve Cumhurbaşkanı’nın talebi üzerine her türlü işçi ve işveren kuruluşunda denetim yapma yetkisine haiz olan kurul aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Devlet Denetleme Kurulu
Soru Açıklaması
9.

İşletmelerde yapılan teorik mesleki eğitim aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından denetlenir?

Doğru Cevap: "E" Milli Eğitim Bakanlığı
Soru Açıklaması
10.

Çalışma yaşamının çalışma ilişkilerinin bizzat tarafları olan işçi ve işveren tarafından denetlenmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" İç denetim
Soru Açıklaması
11.

İşyerlerinin iş mevzuatı hükümlerine uygun biçimde engelli ve eski hükümlü çalıştırıp çalıştırmadıklarını denetlemekle görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Türkiye İş Kurumu
Soru Açıklaması
12.

Sosyal güvenlikle ilgili getirilmiş düzenlemelerin usulüne, kanuna, yönetmeliğe vb. düzenlemelere uygun olup olmadığını aşağıdakilerden hangisi kontrol eder?

Doğru Cevap: "D" Sosyal güvenlik denetmenleri
Soru Açıklaması
13.

Sigortalıların hak kaybına uğramalarının önlenmesi amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağlığa ilişkin almış olduğu kararların denetiminden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

Doğru Cevap: "B" Sosyal Sigortalar ve Yüksek Sağlık Kurulu
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamının işyerlerinin kendileri tarafından denetiminin hukuki dayanağını oluşturan temel kanundur?

Doğru Cevap: "A" 4857 Sayılı İş Kanunu
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisinin işyerlerinin kendileri tarafından yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetiminde rolü yoktur?

Doğru Cevap: "C" İşyeri sendika temsilcisinin
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi üretim teknolojisindeki hızlı değişimi izleme kapasitesini güçlendirme stratejileri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "C" İşyeri dışına taşan koruma düzenlemelerinin getirilmesi
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi farklı ve korunmasız işgücü kesimlerine yönelik yapılan denetim stratejileri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" İş müfettişlerinin uzmanlaşmalarının sağlanması
Soru Açıklaması
18.

İş kazaları sonucunda veya gelen şikâyetler üzerine yapılan denetime ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Tepkisel denetim
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi iş denetimi açısından üretim sürecinin bütünüyle denetlenmesini zorlaştıran sorunlar içinde yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Sendika üye sayısının artması
Soru Açıklaması
20.

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre gelişmiş bir ülke için işyeri başına düşen müfettiş sayısını belirleme ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" 1/10.000
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum