Çalışma Psikolojisi Bahar Dönem Sonu 3.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Çalışma Psikolojisi Bahar Dönem Sonu
3.Deneme Testi
1.

İş analizi yapılırken anketin kullanılmasının sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Yanıtlarda toplumsal beklentilerin etkisinin görülmesi
Soru Açıklaması
2.

İşin gerektirdiği niteliklerin çok üzerinde niteliklere sahip bir adayı işe almak, görüşmecilerden kaynaklanan hatalardan hangisine örnektir?

Doğru Cevap: "A" Güçlü bir özgeçmişin etkisi
Soru Açıklaması
3.

Bireyin görevindeki başarısını, işteki tutum ve davranışlarını, ahlak durumunu ve özelliklerini belirleyen ve örgütün başarısına olan katkılarını değerlendiren sürece ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Performans Değerlendirme
Soru Açıklaması
4.

Bireyin işine karşı olan değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan duygusal duruma ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" İş tatmini
Soru Açıklaması
5.

Çalışanın yeni bilgiyi öğrenme yeteneğine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Çalışanın eğitilebilirliği
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi eğitim sürecinin planlanması aşamalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Eğitime katılımcı davet edilmesi
Soru Açıklaması
7.

İşe yeni başlayan çalışanların işe ve örgüte uyumunu sağlamak için tasarlanan uyum ve alıştırma programlarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Oryantasyon eğitimi
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi eğitim ihtiyaç analizi çeşitlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" İstatistiksel analiz
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde şiddete en çok maruz kalan meslek veya çalışma alanlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Mühendisler
Soru Açıklaması
10.

Bir çalışanın tek bir işte uzmanlaşması yerine birkaç işi öğrenerek yapmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" İş genişletme
Soru Açıklaması
11.

Dinlenme molaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Dinlenme molalarında sosyalleşen çalışanların işlerine etkili bir şekilde dönmeleri zorlaşır.
Soru Açıklaması
12.

Çalışma alanlarının düzenlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Çalışanları yemekhaneye kolay ulaştırmalıdır.
Soru Açıklaması
13.

Birbirlerine bağlı olarak karar verme durumunda olan iki ya da daha fazla taraf arasındaki karşılıklı stratejik etkileşimle ilgili olan teoriye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Toplu Görüşmelerin Oyun Teorisi
Soru Açıklaması
14.

İşçi sendikası ve işveren veya işveren kuruluşları arasında sürdürülen ve işyeri veya işkolu düzeyinde ücret ve çalışma koşullarını belirlemeye yönelik olan toplu pazarlığa ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Dar anlamda toplu pazarlık
Soru Açıklaması
15.

İşçi ve işveren tarafların birbirlerinden birtakım ödünler elde etmeye çalıştığı toplu görüşme alt sürecine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Bölüştürücü
Soru Açıklaması
16.

Karşı tarafı ödün verme konusunda ikna etmeye çalışma şeklindeki toplu görüşme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Mücadele etme
Soru Açıklaması
17.

Fabrikalarda artan robotlaşma nedeniyle ortaya çıkan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Yapısal işsizlik
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi emeklilikte karşılaşılan sorunlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Zamanın hızlı akması
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi işsizlik riskini azaltmaya yardımcı olur?

Doğru Cevap: "B" Yaşam boyu öğrenme
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi işsizliğin toplumsal maliyetlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" İşsizlik sigorta fonunun büyümesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum