Çalışma Psikolojisi Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Çalışma Psikolojisi Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi iş yerindeki eğitim tekniklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Sürekli eğitim
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi açık ofis ortamının avantajlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Çalışanın içinde çalıştığı bölmeyi kişiselleştirememesi
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde ışıklandırmayla ilgili temel kavramlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Yapay ışık
Soru Açıklaması
4.

Çalışanların iş yerinde işlerini yaparken ve diğer insanlarla ilişki içindeyken uymaları gereken ahlaki standartların konu edildiği eğitim programlarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" İşyeri etiği eğitim programı
Soru Açıklaması
5.

İş basitleştirme yöntemini ilk kez kullanarak montaj hattını kuran aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Henry Ford
Soru Açıklaması
6.

Esnek çalışma ilk kez hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

Doğru Cevap: "D" Almanya
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi Adams'ın eşitlik teorisi açıklanırken kullanılan kavramlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Fiziksel koşullar
Soru Açıklaması
8.

Bilgisayar destekli eğitimin en önemli yanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Sürekli olarak güncellenebilme esnekliğinin olmasıdır.
Soru Açıklaması
9.

Toplu pazarlık kavramı ilk kez kaç yılında kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "A" 1902
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi işsizliğin yarattığı bedensel şikayetlerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Baş dönmesi
Soru Açıklaması
11.

6 Nisan 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre ülkemizde genel çalışma süresi haftada en fazla kaç saattir?

Doğru Cevap: "A" 45
Soru Açıklaması
12.

İş yerinde şiddetin en çok gözlendiği sektör aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Hizmet
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi eğitim sürecinin ilk basamağıdır?

Doğru Cevap: "D" Eğitim alacak hedef kitlenin belirlenmesi
Soru Açıklaması
14.

Çalışanların zamanla kaybolan ya da kullanılmaz hale gelen bilgi ve becerilerinin yeniden kazandırılması amacıyla yapılan personel eğitimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Tazeleme eğitimi
Soru Açıklaması
15.

Düzenli ve uzun süreli olarak 85 desibel üzerindeki sese maruz kalmak aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Doğru Cevap: "C" İşitme kaybı
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlığın davranışsal alt süreçlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Örgüt dışı pazarlık
Soru Açıklaması
17.

Eğitim programları içinde öğrenme üzerinde en az etkili olan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Seminer
Soru Açıklaması
18.

Yaşlılıkta fiziksel ve zihinsel performans düşüşlerine rağmen, kalan yetkinliklerin kendi başına görevler üstlenip anlamlı bir yaşam sürdürmeye fazlasıyla yetebilecek miktarda olduğunu savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Yetkinlik kuramı
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi çalışıyor görünmelerine rağmen, bireylerin üretime ve verimliliğe katkılarının az olması ya da hiç olmaması durumunu ifade eder?

Doğru Cevap: "C" Gizli işsizlik
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi emeklilik sürecinin son aşamasıdır?

Doğru Cevap: "E" İstikrar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum