Çalışma Ekonomisi Bahar Dönem Sonu 4.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Çalışma Ekonomisi Bahar Dönem Sonu
4.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi göç alan ülkenin karşılaşabileceği olumsuz sonuçlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Profesyonel işgücü açığının ortaya çıkması
Soru Açıklaması
2.

Sendikalar genelde hangi enflasyon türüne neden olmaktan sorumlu tutulurlar?

Doğru Cevap: "B" Maliyet enflasyonu
Soru Açıklaması
3.

Bergman’ın “Hücum Modeli” aşağıdakilerin hangisine önem verir?

Doğru Cevap: "B" Mesleki katmanlaşmaya
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi emek piyasalarında rastlanan ayrımcılık pratiklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Verimlilik
Soru Açıklaması
5.

Toplumsal cinsiyetçi bakış açısı hangi ayrımcılık teorisini diğerlerinden farklılaştırır?

Doğru Cevap: "C" Feminist teori
Soru Açıklaması
6.

Kurumcu iktisatçıların ayrımcılıkla ilgili analizleri neye dayanır?

Doğru Cevap: "E" Tabakalı işgücü piyasaları modeline
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi G. Becker tarafından ileri sürülmüştür?

Doğru Cevap: "E" Ayrımcılık tercihleri yaklaşımı
Soru Açıklaması
8.

Mesleki katmanlaşmayı ölçmede yaygın olarak kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Ayrışma indeksi
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki işsizliğin nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Ücret düzeyinin nispi yüksekliği
Soru Açıklaması
10.

Emek piyasası dengede iken bile var olan işsizlik oranına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Doğal işsizlik oranı
Soru Açıklaması
11.

Kişinin piyasada çalışmaya razı olabileceği en düşük ücrete ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Rezervasyon ücreti
Soru Açıklaması
12.

İşsizliğin talep yetersizliğinden kaynaklandığını ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Keynesci yaklaşım
Soru Açıklaması
13.

Enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranı kısaca nasıl ifade edilir?

Doğru Cevap: "D" NAIRU
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki emek piyasalarıyla ilgili en güvenilir veri kaynağı olarak kabul edilir?

Doğru Cevap: "C" Hanehalkı İşgücü Anketi
Soru Açıklaması
15.

Geçici işsizlikle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Emek mobilitesinin doğal bir sonucudur.
Soru Açıklaması
16.

Türkiye’de aktif ve pasif emek piyasası politikalarını yürütmekle yükümlü kamu kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Türkiye İş Kurumu
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi pasif emek piyasası politikaları arasında sayılabilir?

Doğru Cevap: "A" İşsizlik sigortası
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi işsizlik yardımının bir özelliğidir?

Doğru Cevap: "C" Finansmanının tamamen kamu fonlarından sağlanması
Soru Açıklaması
19.

Yapısal işsizlikle mücadelede aşağıdaki politikalardan hangisi en etkilidir?

Doğru Cevap: "A" Eğitim programları
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi aktif emek piyasası politikalarının temel amacıdır?

Doğru Cevap: "A" İşsizlerin çalışma hayatına dönüşlerini kolaylaştırmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum