Çalışma Ekonomisi Bahar Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Çalışma Ekonomisi Bahar Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

Eksik istihdam oranının göreli olarak hangi ülkelerde düşük olması beklenir?

Doğru Cevap: "D" İşsizlik sigortasının uygulandığı ülkelerde
Soru Açıklaması
2.

Ücret sabitken gelir değişimine bağlı olarak çalışma süresinin nasıl değişeceğini gösteren etkiye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Gelir etkisi
Soru Açıklaması
3.

Veri faktör miktarında ve teknoloji düzeyinde üretilebilecek çıktı miktarını gösteren matematiksel eşitliğin adı nedir?

Doğru Cevap: "C" Üretim fonksiyonu
Soru Açıklaması
4.

Tam rekabet piyasalarında kısa dönemde denge ücretinden sapmalar olsa da uzun dönemde arz ve talep güçlerinin piyasayı tekrar denge ücretine getireceğini ifade eden kural nedir?

Doğru Cevap: "E" Tek ücret kanunu
Soru Açıklaması
5.

"Emek piyasası, kapitalistin birikim ihtiyaçlarına göre artan veya azalan bir hacimde yedek işçi ordusu tarafından beslenir. Bu yedek ordunun özel varlık nedeni ise, iş gücünün daima emre amade bulunabilmesi içindir" görüşleri hangi teoriye aittir?

Doğru Cevap: "B" Artık değer teorisi
Soru Açıklaması
6.

Ücret fonu teorisine göre, aşağıdakilerden hangisi genel ücret düzeyinin düşmesine neden olur?

Doğru Cevap: "B" İşçi sayısının artması
Soru Açıklaması
7.

Içeridekiler-Dışarıdakiler modelindeki "dışarıdakiler" ifadesiyle kastedilen kimlerdir?

Doğru Cevap: "E" İşe başvuran ve piyasadaki ücret ve iş güvenliği koşullarına tabi olan işsizler
Soru Açıklaması
8.

Ücret düzeyini belirleyen temel etkenin işçinin temel gereksinimleri olduğunu ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Doğal ücret teorisi
Soru Açıklaması
9.

Yaş-kazanç profilleri çizilirken dikey eksende aşağıdakilerden hangisi yer alır?

Doğru Cevap: "D" Kazanç ve maliyetler
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi bir beşeri sermaye yatırımı olarak kabul edilemez?

Doğru Cevap: "B" Makine ve teçhizat alımı
Soru Açıklaması
11.

Yaş -kazanç profilinin kazanç ve maliyetlerin birbirine eşit olduğu orijin noktasının altında kalan kısmı neyi gösterir?

Doğru Cevap: "A" Dolaysız maliyetleri
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi eğitim yatırımından beklenen bir getiri değildir?

Doğru Cevap: "E" Denge ücret düzeyini belirleme
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi çalışma koşullarından memnun olmayan işçilerin sorunu işverene ileterek çözmelerini ifade eder?

Doğru Cevap: "B" Ses mekanizması
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi Freeman-Medoff modelinin sendikalarla ilgili bir görüşü değildir?

Doğru Cevap: "A" Sendikalar için grev tek çözüm yoludur.
Soru Açıklaması
15.

Toplu pazarlıkta işverenin taviz verme eğilimi ile grevin beklenen süresi arasında doğru; buna karşılık sendikanın direnme eğilimi ile grevin süresi arasında ters yönlü bir ilişkinin bulunduğunu ileri süren teori kime aittir?

Doğru Cevap: "A" Hicks
Soru Açıklaması
16.

Ülkemizde emek piyasalarıyla ilgili en güvenilir bilgi kaynağı olan Hanehalkı İşgücü Anketleri hangi kurum tarafından yapılmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Türkiye İstatistik Kurumu
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi pasif emek piyasası politikaları arasında sayılabilir?

Doğru Cevap: "C" İşsizlik sigortası
Soru Açıklaması
18.

Mevsimlik işsizliği konjonktürel işsizlikten ayıran temel farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Mevsimlik işsizlikte, emek talebindeki dalgalanmaların beklenen ve sistematik oluşu
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdaki işsizlik türleri arasında, süresi bakımından kısadan uzuna doğru yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Geçici-Konjoktürel-Yapısal
Soru Açıklaması
20.

Enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranı kısaca nasıl ifade edilir?

Doğru Cevap: "A" NAIRU
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum