Çalışma Ekonomisi Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Çalışma Ekonomisi Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.

Çalışma çağındaki kişilere bağımlı olan nüfusun kaba ölçüsüne ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Bağımlılık oranı
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi emek verimliliğini etkileyen unsurlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Talep edilen ürün çeşitliliği
Soru Açıklaması
3.Yukarıdaki şekle göre, birey zamanının tümünü boş zaman olarak değerlendirdiğinde hangi noktada yer alır?
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
4.

Emek piyasasında çeşitli ücret düzeyleri ile çalışma süreleri arasındaki ilişkiyi gösteren eğriye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Piyasa emek arz eğrisi
Soru Açıklaması
5.

Hem emek hem de sermaye faktörleri değişken olduğunda ücret oranı ile firmanın istihdam düzeyi arasındaki ilişkiyi gösteren eğriye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Uzun dönem emek talep eğrisi
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi emek talebini etkileyen ücret dışı unsurlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Ürün arzındaki değişmeler
Soru Açıklaması
7.

Parasal ücretlerin; sendikalar, toplu sözleşme düzeni veya işverenlerden kaynaklanan sebeplerle azalamaması haline ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Ücret katılığı
Soru Açıklaması
8.

Endüstrideki üretimin büyük bir kısmının az sayıda firma tarafından yapıldığı piyasa türüne ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Oligopol piyasası
Soru Açıklaması
9.

İşlerin alternatif işlerde olmayan, istenmeyen yönlerini tazmin etmek amacıyla çalışanlara yapılan fazla ödemelere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Telafi edici ücret farklılıkları
Soru Açıklaması
10.

Tam rekabet koşullarında ücretlerin arz ve talebe göre belirleneceğini ifade eden teori aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Marjinal verimlilik teorisi
Soru Açıklaması
11.

I. Marjinal verimlilik teorisi


II. Ücret fonu teorisi


III. Artık değer teorisi


Yukarıdakilerden hangileri geleneksel ücret teorilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
12.

I. Beşeri sermaye yatırımının temel boyutlarından biri zorunlu eğitimdir.


II. Beşeri sermaye yatırımı için borç bulmak kolaydır.


III. Beşeri sermaye kişisel tercihler ve beklentilerden etkilenir.


Beşeri sermaye yatırımı ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
13.

Firmaya özgü eğitim yatırımının maliyeti kim tarafından karşılanır?

Doğru Cevap: "D" Eğitim alan işçi ve işveren
Soru Açıklaması
14.

Tapscott’a göre, aşağıdakilerden hangisi yeni ekonominin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Aracılar önem taşımaktadır.
Soru Açıklaması
15.

Toplu pazarlık modellerine göre, aşağıdakilerden hangisi sendika üyeliği talebini belirleyen faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" İşçilerin verimliliği
Soru Açıklaması
16.

Hyman’a göre, aşağıdakilerden hangisi sendikaların temsil ettiği çıkarlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Siyasi düşünce modelleri
Soru Açıklaması
17.

Sendikaların ücretleri rekabetçi düzeyin üstüne çıkardığı varsayımına dayanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Tekel yaklaşımı
Soru Açıklaması
18.

Ekonominin daralma ve gerileme dönemlerinde, emek piyasasında iş bulma şansı çok zayıf olan işsiz grupların istihdam olanaklarının artırılmasını amaçlayan istihdam politikası aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" İstihdam sübvansiyonları
Soru Açıklaması
19.

Parasal ücretlerle işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi inceleyen iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" A. W. Philips
Soru Açıklaması
20.

Pasif emek piyasası politikaları genel olarak aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" İşsizlik sigortası ve işsizlik yardımları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum