Çağrı Merkezinde Müşteri İlişkileri Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Çağrı Merkezinde Müşteri İlişkileri Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.

Sınıflandırılmamış verilerin benzerliklerine göre gruplandırılmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Veri kümeleme
Soru Açıklaması
2.

İşletmeye sık giden müşterilerin tanımlanarak ödüllendirildiği, müşterileri elde tutma ve ürün/hizmet kullanımını teşvik etme amacıyla kullanılan en önemli pazarlama aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Sıklık programları
Soru Açıklaması
3.

Bir şarap işletmesi, hangi müşterilerin şarabı neden satın aldıkları sorusunu analiz ediyorsa müşteri deneyiminin hangi aşamasındadır?

Doğru Cevap: "D" Müşteriyi anlamlandırma
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi bilişim teknolojilerinin müşterilere müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarında destek sağladığı konulardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Eski müşteriyi kazanmak için strateji geliştirilmesi
Soru Açıklaması
5.

Bir müşteriye aldığı ürünün yanı sıra, bir başka ürünün ya da tamamlayıcı bir ürünün satılmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Çapraz satış
Soru Açıklaması
6.

Farklı birey veya işletmelere şikâyet (üçüncü şahıslara), aşağıdaki şikâyet davranışlarından hangisine örnektir?

Doğru Cevap: "E" Dolaylı şikâyet davranışları
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin ilk olarak hangi ürünü ve ya hizmeti aldıklarını, daha sonra hangi ürünlerle devam ettiklerini gösterir?

Doğru Cevap: "C" Ürün patikası
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri yönetiminden müşteri deneyimi yönetimine geçerken işletmenin yapması gerekenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Hedef kitle belirlenirken dikkate alınan ürünün zayıf yönlerinin belirlenmesi
Soru Açıklaması
9.

Müşterilerin doğru grup ve kullanıcılar ile buluşturulmasını, operasyonel verimlilik ve müşteri memnuniyeti alanlarında pozitif etki yaratılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Otomatik çağrı dağıtma
Soru Açıklaması
10.

Özel alıcı kulüpleri, ödül tipi ve zamanlama planına göre aşağıdaki kategorilerden hangisinde yer alır?

Doğru Cevap: "C" Dolaylı etki - Gecikmeli
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sıkça kullandığı şikâyet toplama yöntemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Billboardlar
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi çağrı merkezlerinin önemli özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Müşterilerle standart düzeyde bir ilişki kurulmasına olanak tanıması
Soru Açıklaması
13.

Sipariş yönetimi ve problem yönetimini kapsayan müşteri ilişkileri yönetimi süreci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Müşteri koruma
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi sadakat programlarının faydalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Bir rakibi benzer bir sadakat planı sunma girişiminde etkili hale getirmek
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi sadakat programlarının değerinin belirleyicilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Puanların kullanım zorluğu
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdaki şikâyet toplama yöntemlerinden hangisi rakiplerinin hizmet kalitesini de bilmek isteyen işletmelerin tercih ettiği bir yöntemdir?

Doğru Cevap: "E" Gizli müşteri
Soru Açıklaması
17.

Müşteriye sunulan ürün veya hizmetin bazen müşterinin beklentisine uyum sağlamaması ve bu nedenle beklentilerin karşılanamaması aşağıdaki duygulardan hangisinin oluşmasına neden olur?

Doğru Cevap: "B" Tatminsizlik
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin olumsuz hizmet denetimleri ile başa çıkma yollarından biridir?

Doğru Cevap: "D" Kaçınma yolu ile başa çıkma yaklaşımı
Soru Açıklaması
19.

Sürekli olarak işletmenin ürününü veya hizmetini satın alan müşteri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Mevcut müşteri
Soru Açıklaması
20.

Çağrı merkezlerinde kullanılan metod eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Ortalama cevap hızı - niteleyici metod
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum