Çağdaş Türk Yazı Dilleri Bahar Dönem Sonu 3.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Çağdaş Türk Yazı Diilleri Bahar Dönem Sonu
3.Deneme Testi
1.

Doğu Türkistan’da bugünkü idari yapı hangi adla adlandırılır?

Doğru Cevap: "E" Sincan -Uygur Özerk Bölgesi
Soru Açıklaması
2.

“Yaq, ançe yiraq emes, xéli yeqin” cümlesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Hayır, o kadar uzak değil, oldukça yakın
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi Tatar adının kaynaklarda açıklanan anlamlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" akraba
Soru Açıklaması
4.

cümlesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Bana Rusça kitaplar gösterebilir misiniz?
Soru Açıklaması
5.

Kazak Türkçesi ve alfabesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Kazak Türkçesi Oğuz grubu Türk lehçelerinin bir üyesidir.
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdaki lehçelerden hangisi Kazak Türkçesiyle birlikte Kıpçak grubu içinde yer alır?

Doğru Cevap: "A" Tatar Türkçesi
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdaki kelimelerden hangisi ünsüz uyumuna uymaz?

Doğru Cevap: "A" serikdes
Soru Açıklaması
8.

“Kazak” sözünün, “silahşor, kızan, askerlik yükümlüsü” anlamlarına geldiğini söyleyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Ahmet Caferoğlu
Soru Açıklaması
9.

"Az i Ya" ve “Yazının Ucu” adlı eserler aşağıdaki Kazak yazarlarından hangisine aittir?

Doğru Cevap: "D" Olcas Süleyman
Soru Açıklaması
10.

“Joq, mağan depter kerek emes, albom kerek.” cümlesinin Kiril harfleriyle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Жоқ, мaғaн дептер керек емес, aлбом керек.
Soru Açıklaması
11.

“Менiң фaмiлiям Досaнұлы. Мен стұдентпiн” cümlesinin Latin alfabesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Meniñ familiyam Dosanulı. Men studentpin
Soru Açıklaması
12.

Kazak Türkçesi Kiril alfabesinde bulunan “Я, Ж, Y, Р”harflerinin Latin alfabesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Ya, J, Ü, R
Soru Açıklaması
13.

“Ata men äjemdi, äkem men anamdı, dostarımdı uyatqa qaldırmaytın azamat boluğa bekindim.” cümlesinde “bekin-” kelimesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" karar vermek
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdaki lehçelerden hangisi Kırgız Türkçesiyle aynı grupta yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Türkiye Türkçesi
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi Kırgız yazar ve şairlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Saken Seyfullin
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdaki hangisi Kırgız adının kökeni ile ilgili görüşlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Kırgız sözü “görklü” ve “kız” kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdaki harflerden hangisi Kırgız Türkçesi Kiril alfabesinde bulunmaz?

Doğru Cevap: "E" Ә
Soru Açıklaması
18.

Kırgız Türkçesi Kiril alfabesinde bulunan “Ё,Ц,Ы,Э” harflerinin Latin alfabesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Yo, Ts, I, E
Soru Açıklaması
19.

“Men sizdi cakşı tüşünüp catam.” cümlesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Ben sizi iyi anlıyorum.
Soru Açıklaması
20.

“Kızım kekçil emes.” cümlesinde geçen “kekçil” kelimesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" kindar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum