Çağdaş Türk Yazı Dilleri Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Çağdaş Türk Yazı Diilleri Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.

Aşağıdaki ünlülerden hangisi Uygur Türkçesinde yoktur?

Doğru Cevap: "A" ä
Soru Açıklaması
2.

Uygur adı ilk olarak aşağıdaki yazıtların hangisinde geçmektedir?

Doğru Cevap: "C" Bilge Kağan
Soru Açıklaması
3.

Uygur Türkçesi Kiril alfabesinde bulunan “A, M, O, P” harflerinin Latin alfabesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" A, M, O, R
Soru Açıklaması
4.

toşu- fiilinin karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" taşımak
Soru Açıklaması
5.

Tatar Türkçesinde doğu ağzı konuşanlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Sibirya Tatarları
Soru Açıklaması
6.

Günümüzde Tataristan’daki resmi dil aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Tatar Türkçesi
Soru Açıklaması
7.

soldat kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Asker
Soru Açıklaması
8.

Balalarıgız savlarmı? cümlesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Çocuklarınız nasıl?
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdaki kelimelerden hangisi ünsüz uyumuna uymamaktadır?

Doğru Cevap: "D" vaqıtda
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdaki kelimelerden hangisi isimden isim yapma ekiyle türetilmiştir?

Doğru Cevap: "A" sözşen
Soru Açıklaması
11.

Kazak Türkçesinde ünsüzlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Kelime başındaki bütün y'ler Kazak Türkçesinde ç'dir.
Soru Açıklaması
12.

“barışmak” fiilinin Kazak Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" tatulas-
Soru Açıklaması
13.

“Bul küni adamdar birin-biri mınaday sözdermen quttıqtağan” cümlesinde yer alan “quttıqta-” fiilinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kutlamak
Soru Açıklaması
14.

“Jaylav. Meniñ jüregime nur quydı.” cümlesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yayla. Benim yüreğime nur doldurdu.
Soru Açıklaması
15.

“okutuuçu elem” ifadesinin karşılığı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" öğretmendim
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymamaktadır?

Doğru Cevap: "E" partiya
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde istek çekimi bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "C" cazmakpız
Soru Açıklaması
18.

“Baldarımdın üy tapşırmasın tekşerem.” cümlesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Çocuklarımın ev ödevlerini kontrol ederim.
Soru Açıklaması
19.

“Men sizdi erten körö alar bekemin?” cümlesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Ben sizi yarın görebilir miyim?
Soru Açıklaması
20.

“Bir kedey attuu-baştuu kişiler bargan bir üygö konokko çakırılıp kalat.” cümlesinde geçen “kedey” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" yoksul
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum